เวอร์เนียคาลิเปอร์ (Inch) 530-105, 530-116

รหัสสินค้า : MITUTOYO : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

เวอร์เนียคาลิเปอร์ รุ่นมาตรฐาน Vernier Caliper - SERIES 530 (Inch) - Standard Model with inch/inch dual scale

Share

รายละเอียดสินค้า

 

 

Vernier Caliper - SERIES 530 (Inch) - Standard Model with inch/inch dual scale

 • Measures OD (outside diameter), ID (inside diameter), depth, and steps.
 • The small vernier face angle (14°) provides easy reading.
 • Dual reading scales on vernier. (metric/inch and inch models only).
 • Lock screw for holding the sliding jaw position. Carbide-tipped jaw-type calipers are available.
 • Supplied with vinyl holster in fitted carton. Except 24” / 600mm models are carton only. 40” / 1000mm supplied in wooden case.
* Graduation: 0.02mm
** No depth measuring bar


ORDER CODE : 530-105
 • Range : 0 - 6"
 • Accuracy : ±0.0015 mm
 • Vernier Graduation (Lower / Upper Scale) : 0.001" / 1/128"
ORDER CODE : 530-116
 • Range : 0 - 8"
 • Accuracy : ±0.0015 mm
 • Vernier Graduation (Lower / Upper Scale) : 0.001" / 1/128"

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

WINTON : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

เวอร์เนียคาลิเปอร์ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 40 นิ้ว

KENNEDY : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

Rack covers prevent dust from fouling teeth of racks. All measuring faces are precision ground and micro lapped for absolute inside, outside, depth and step readings. Manufactured to DIN 862.

WINTON : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

เวอร์เนียคาลิเปอร์ รุ่นมีเกย์แสดงผลการวัดบนหน้าปัดเข็ม มี 2 ขนาดให้เลือก

WINTON : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

เวอร์เนียพลาสติก WN-PLS01 ขนาด 150 มม.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า