เวอร์เนียคาลิเปอร์ SERIES 534 (Metric)

รหัสสินค้า : MITUTOYO : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

เวอร์เนียคาลิเปอร์ Long Jaw Vernier Caliper - SERIES 534 (Metric)

Share

รายละเอียดสินค้า

 

 

Long Jaw Vernier Caliper - SERIES 534 (Metric)

 • Long jaws for measuring hard-to-reach workpiece features.
 • With inside measurement vernier scale
*( ): Minimum dimension in inside measurement


ORDER CODE : 534-109
 • Range : 0 (10) - 300 mm
 • Accuracy : ±0.07 mm
 • Graduation : 0.05 mm
 • without fine adjustment
ORDER CODE : 534-110
 • Range : 0 (20) - 500 mm
 • Accuracy : ±0.13 mm
 • Graduation : 0.05 mm
 • without fine adjustment
ORDER CODE : 534-113
 • Range : 0 (10) - 300 mm
 • Accuracy : ±0.04 mm
 • Graduation : 0.02 mm
ORDER CODE : 534-114
 • Range : 0 (20) - 500 mm
 • Accuracy : ±0.06 mm
 • Graduation : 0.02 mm
ORDER CODE : 534-115
 • Range : 0 (20) - 750 mm
 • Accuracy : ±0.08 mm
 • Graduation : 0.02 mm
ORDER CODE : 534-116
 • Range : 0 (20) - 1000 mm
 • Accuracy : ±0.10 mm
 • Graduation : 0.02 mm

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

WINTON : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

เวอร์เนียคาลิเปอร์ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 40 นิ้ว

KENNEDY : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

Rack covers prevent dust from fouling teeth of racks. All measuring faces are precision ground and micro lapped for absolute inside, outside, depth and step readings. Manufactured to DIN 862.

WINTON : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

เวอร์เนียพลาสติก WN-PLS01 ขนาด 150 มม.

WINTON : เวอร์เนียดิจิตอล เวอร์เนีย ไดอัลเกจ

เวอร์เนียคาลิเปอร์ รุ่นมีเกย์แสดงผลการวัดบนหน้าปัดเข็ม มี 2 ขนาดให้เลือก

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า