เตเปอร์พินรีมเมอร์ OBRTM-Series (Metric)

รหัสสินค้า : OSBORN

เตเปอร์พินรีมเมอร์ ขนาด 1.50 - 20.00 มม. TAPER PIN REAMERS, STRAIGHT FLUTES

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

Designed for establishing precision tapered holes by machine or hand driven wrench.
 
ORDER CODE : OBRTM_1.50
 • DIA. 1.50 mm
 • Cutter Dia. 1.4 mm
 • Shank Dia. 2.14 mm
 • Overall Length 57 mm
 • Length of Cut 37 mm
 • Quantity per Pack 1
ORDER CODE : OBRTM_2.00
 • DIA. 2.00 mm
 • Cutter Dia. 1.9 mm
 • Shank Dia. 2.86 mm
 • Overall Length 68 mm
 • Length of Cut 48 mm
 • Quantity per Pack 1
ORDER CODE : OBRTM_2.50
 • DIA. 2.50 mm
 • Cutter Dia. 2.4 mm
 • Shank Dia. 3.36 mm
 • Overall Length 68 mm
 • Length of Cut 48 mm
 • Quantity per Pack 1
ORDER CODE : OBRTM_3.00
 • DIA. 3.00 mm
 • Cutter Dia. 2.9 mm
 • Shank Dia. 4.06 mm
 • Overall Length 80 mm
 • Length of Cut 58 mm
 • Quantity per Pack 1
ORDER CODE : OBRTM_4.00
 • DIA. 4.00 mm
 • Cutter Dia. 3.9 mm
 • Shank Dia. 5.26 mm
 • Overall Length 93 mm
 • Length of Cut 86 mm
 • Quantity per Pack 1
ORDER CODE : OBRTM_5.00
 • DIA. 5.00 mm
 • Cutter Dia. 4.9 mm
 • Shank Dia. 6.36 mm
 • Overall Length 100 mm
 • Length of Cut 73 mm
 • Quantity per Pack 1
ORDER CODE : OBRTM_6.00
 • DIA. 6.00 mm
 • Cutter Dia. 5.9 mm
 • Shank Dia. 8 mm
 • Overall Length 135 mm
 • Length of Cut 105 mm
 • Quantity per Pack 1
ORDER CODE : OBRTM_8.00
 • DIA. 8.00 mm
 • Cutter Dia. 7.9 mm
 • Shank Dia. 10.8 mm
 • Overall Length 180 mm
 • Length of Cut 145 mm
 • Quantity per Pack 1
ORDER CODE : OBRTM_10.00
 • DIA. 10.00 mm
 • Cutter Dia. 9.9 mm
 • Shank Dia. 13.4 mm
 • Overall Length 215 mm
 • Length of Cut 175 mm
 • Quantity per Pack 1
ORDER CODE : OBRTM_12.00
 • DIA. 12.00 mm
 • Cutter Dia. 11.8 mm
 • Shank Dia. 16 mm
 • Overall Length 240 mm
 • Length of Cut 194 mm
 • Quantity per Pack 1
ORDER CODE : OBRTM_13.00
 • DIA. 13.00 mm
 • Cutter Dia. 12.86 mm
 • Shank Dia. 16.74 mm
 • Overall Length 240 mm
 • Length of Cut 149 mm
 • Quantity per Pack 1
ORDER CODE : OBRTM_14.00
 • DIA. 14.00 mm
 • Cutter Dia. 13.86 mm
 • Shank Dia. 17.76 mm
 • Overall Length 240 mm
 • Length of Cut 194 mm
 • Quantity per Pack 1
ORDER CODE : OBRTM_16.00
 • DIA. 16.00 mm
 • Cutter Dia. 15.8 mm
 • Shank Dia. 20.4 mm
 • Overall Length 280 mm
 • Length of Cut 230 mm
 • Quantity per Pack 1
ORDER CODE : OBRTM_20.00
 • DIA. 20.00 mm
 • Cutter Dia. 19.8 mm
 • Shank Dia. 24.8 mm
 • Overall Length 310 mm
 • Length of Cut 230 mm
 • Quantity per Pack 1

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

OSBORN

ริมเมอร์คว้านรูตรง (ขนาน) ก้านเทเปอร์ PARALLEL MACHINE REAMERS, MORSE TAPER SHANK มีขนาดให้เลือกตัี้งแต่ 3.0 - 50.0 มม.

OSBORN

ริมเมอร์คว้านรูตรง (ขนาน) ก้านเทเปอร์ PARALLEL MACHINE REAMERS, MORSE TAPER SHANK มีขนาดให้เลือกตัี้งแต่ 7/64 - 2 นิ้ว

OSBORN

ริมเมอร์คว้านรูตรง (ขนาน) ก้านสี่เหลี่ยม PARALLEL HAND REAMERS, STRAIGHT SHANK มีขนาดให้เลือกตัี้งแต่ 2.0 - 50.0 มม.

OSBORN

ริมเมอร์คว้านรูตรง (ขนาน) ก้านสี่เหลี่ยม PARALLEL HAND REAMERS, STRAIGHT SHANK มีขนาดให้เลือกตัี้งแต่ 1/16 - 2 นิ้ว

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า