ฟิลเลอร์เกจแบบใบเตเปอร์

รหัสสินค้า : MITSUWA เครื่องมือวัดละเอียด

ฟิลเลอร์เกจแบบใบเตเปอร์ มาตรฐาน JIS B 7524-1992 มีทั้งแบบเหล็กและสแตนเลส FELLER GAUGES TAPER LEAF

Share

รายละเอียดสินค้า

ORDER CODE : 100B10 / 100B10 (SUS)

 • ความยาว : 100 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 10 ใบ
 • ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 mm
ORDER CODE : 100B12 / 100B12 (SUS)
 • ความยาว : 100 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 12 ใบ
 • ขนาด : 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.30 mm
ORDER CODE : 100B13 / 100B13 (SUS)
 • ความยาว : 100 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 13 ใบ
 • ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.0 2.0 3.0 mm
ORDER CODE : 100B19 / 100B19 (SUS)
 • ความยาว : 100 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 19 ใบ
 • ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.0 mm
ORDER CODE : 100B25 / 100B25 (SUS)
 • ความยาว : 100 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 25 ใบ
 • ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.0 mm
ORDER CODE : 150B10 / 150B10 (SUS)
 • ความยาว : 150 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 10 ใบ
 • ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 mm
ORDER CODE : 150B12 / 150B12 (SUS)
 • ความยาว : 150 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 12 ใบ
 • ขนาด : 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.30 mm
ORDER CODE : 150B13 / 150B13 (SUS)
 • ความยาว : 150 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 13 ใบ
 • ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.0 2.0 3.0 mm
ORDER CODE : 150B19 / 150B19 (SUS)
 • ความยาว : 150 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 19 ใบ
 • ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.0 mm
ORDER CODE : 150B25 / 150B25 (SUS)
 • ความยาว : 150 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 25 ใบ
 • ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.0 mm
ORDER CODE : 200B10 / 200B10 (SUS)
 • ความยาว : 200 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 10 ใบ
 • ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 mm
ORDER CODE : 300B10 / 300B10 (SUS)
 • ความยาว : 300 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 10 ใบ
 • ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 mm

 

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

Ideal for accurately measuring internal and external thread forms. Manufactured from hardened and polished steel, the blades are precision milled for optimum accuracy. Enclosed in a steel case. Range of sizes: Whitworth - 4 - 62 TPI; Metric - 0.75 - 6mm; American - 4 - 42 TPI.

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

Hardened and polished taper blades, enclosed in a steel case. Blades are clearly marked for easy identification. System of measurement: Imperial / Inch Blade length 4" Number of blades: 10, 18 and 26 Measuring range: 0.0015" - .025" Manufactured to DIN 2275.

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

Hardened and polished taper blades, enclosed in a steel case. Blades are clearly marked for easy identification. System of measurement: Imperial / Inch Blade length 4" Number of blades: 10, 18 and 26 Measuring range: 0.0015" - .025" Manufactured to DIN 2275.

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

These gauges are widely used in automotive, aviation, diesel and farm equipment manufacture and service, and also in jig, fixture,gauge and experimental work. Inch sizes are 12” long, 1/2” wide and furnished in 32 different thicknesses ranging from ·001 - ·025”. Millimetre sizes are furnished in 300mm lengths, 12·7mm wide in 14 different thicknesses ranging from 0·03-0·50mm. Rounded ends - no ragged edges make stock easier to work with. Each piece marked with thickness and in individual envelope, with convenient 3/16” (5mm) hole punched in the end for hanging.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า