ฟิลเลอร์เกจแบบใบเตเปอร์

รหัสสินค้า : MITSUWA เครื่องมือวัดละเอียด

ฟิลเลอร์เกจแบบใบเตเปอร์ มาตรฐาน JIS B 7524-1992 มีทั้งแบบเหล็กและสแตนเลส FELLER GAUGES TAPER LEAF

Share

รายละเอียดสินค้า

ORDER CODE : 100B10 / 100B10 (SUS)

 • ความยาว : 100 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 10 ใบ
 • ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 mm
ORDER CODE : 100B12 / 100B12 (SUS)
 • ความยาว : 100 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 12 ใบ
 • ขนาด : 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.30 mm
ORDER CODE : 100B13 / 100B13 (SUS)
 • ความยาว : 100 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 13 ใบ
 • ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.0 2.0 3.0 mm
ORDER CODE : 100B19 / 100B19 (SUS)
 • ความยาว : 100 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 19 ใบ
 • ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.0 mm
ORDER CODE : 100B25 / 100B25 (SUS)
 • ความยาว : 100 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 25 ใบ
 • ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.0 mm
ORDER CODE : 150B10 / 150B10 (SUS)
 • ความยาว : 150 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 10 ใบ
 • ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 mm
ORDER CODE : 150B12 / 150B12 (SUS)
 • ความยาว : 150 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 12 ใบ
 • ขนาด : 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.30 mm
ORDER CODE : 150B13 / 150B13 (SUS)
 • ความยาว : 150 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 13 ใบ
 • ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.0 2.0 3.0 mm
ORDER CODE : 150B19 / 150B19 (SUS)
 • ความยาว : 150 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 19 ใบ
 • ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.0 mm
ORDER CODE : 150B25 / 150B25 (SUS)
 • ความยาว : 150 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 25 ใบ
 • ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.0 mm
ORDER CODE : 200B10 / 200B10 (SUS)
 • ความยาว : 200 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 10 ใบ
 • ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 mm
ORDER CODE : 300B10 / 300B10 (SUS)
 • ความยาว : 300 mm
 • จำนวนใบ / ชุด : 10 ใบ
 • ขนาด : 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 mm

 

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

This handy product is housed in convenient rewindable dispenser rolls. Having the thickness stock in a case makes it very useful for cutting off the required length for adjusting tappets, spark plugs, distributor points, checking bearing clearances and gear play, fitting pistons, rings and pins, gauging narrow slots,etc. The stock is also useful for shimming in fixture and die work. Supplied in a compact, sturdy plastic rewindable dispenser case. Rewind feature, minimises accidental damage. Made of the finest tempered steel, marked every 6” or 150mm with a line, thickness in thousandths of an inch or in hundredths of a mm. The case provides the ability to snip off the desired length without any waste.

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

Hardened and polished taper blades, enclosed in a steel case. Blades are clearly marked for easy identification. System of measurement: Imperial / Inch Blade length 4" Number of blades: 10, 18 and 26 Measuring range: 0.0015" - .025" Manufactured to DIN 2275.

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

Ideal for accurately measuring internal and external thread forms. Manufactured from hardened and polished steel, the blades are precision milled for optimum accuracy. Enclosed in a steel case. Range of sizes: Whitworth - 4 - 62 TPI; Metric - 0.75 - 6mm; American - 4 - 42 TPI.

KENNEDY : เครื่องมือวัดละเอียด

Hardened and polished taper blades, enclosed in a steel case. Blades are clearly marked for easy identification. System of measurement: Imperial / Inch Blade length 4" Number of blades: 10, 18 and 26 Measuring range: 0.0015" - .025" Manufactured to DIN 2275.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า