เหล็กมาร์คอัตโนมัติ 77258 , 77259

รหัสสินค้า : SHINWA : เครื่องมือวัดละเอียด

Point is extremely hard chip. It has longer life than other normal Auto Punch.

Share

รายละเอียดสินค้า

ORDER CODE : 77258

  • Description of goods : Auto Punch : L
  • Size : 160 x 35 mm
  • Weight : 181g

ORDER CODE : 77259

  • Description of goods : Auto Punch : M
  • Size : 133 x 30 mm
  • Weight : 80g

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

SHINWA : เครื่องมือวัดละเอียด

ฉากเหล็ก No.64548(BL1466)(Steel), 62359(BL1431)(Steel) Steel Small Carpenter's Square

SHINWA : เครื่องมือวัดละเอียด

Stainless Steel Small Carpenter's Square

SHINWA : เครื่องมือวัดละเอียด

Steel Small Carpenter's Square

SHINWA : เครื่องมือวัดละเอียด

Stainless Steel Small Carpenter's Square

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า