ลังกระดาษ

รหัสสินค้า : AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Cardboard Storage Bins Avon cardboard storage bins are available in a range of sizes and are ideal

Share

รายละเอียดสินค้า

 • Manufactured from corrugated card with writeable panels. Supplied flat in packs of 50.
 
ORDER CODE : AVN-404-2010A
 • Size (L x W x H) : 152 x 76 x 115mm
 • Pack Qty : 50
ORDER CODE : AVN-404-2011B
 • Size (L x W x H) : 228 x 110 x 115mm
 • Pack Qty : 50
ORDER CODE : AVN-404-2012C
 • Size (L x W x H) : 228 x 152 x 115mm
 • Pack Qty : 50
ORDER CODE : AVN-404-2013D
 • Size (L x W x H) : 228 x 204 x 115mm
 • Pack Qty : 50
ORDER CODE : AVN-404-2014E
 • Size (L x W x H) : 304 x 100 x 115mm
 • Pack Qty : 50

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Clear all-weather tape is ideal for use when splicing polythene sheeting, repair of greenhouses, trailer curtains, tents and marquees.

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Extremely flexible with a good adhesion. For wire and cable insulation, bundling and reinforcing.

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

30 micron aluminium foil tape with liner and a high tack hot melt rubber adhesive.

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Exceptional, effective and economical protection for all kinds of products.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า