เทปปิดกล่องโอพีพี

รหัสสินค้า : AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Polypropylene Carton Tape Standard tape - competitively priced, widely used in all sorts of packing applications.

Share

รายละเอียดสินค้า

  • With rapid release from the roll, best applied with a dispenser fitted
    with a brake. Size: 50mm x 66m.
ORDER CODE : AVN-981-1060K
  • Color : Buff
ORDER CODE : AVN-981-1070K
  • Color : Clear

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

High Grade Vinyl Carton Tape film thickness, silent and slow release.

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Auto Grade High grade. Easily removed. Suitable for spray or paint masking and temperaturesup to 150F/80C.

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Extremely flexible with a good adhesion. For wire and cable insulation, bundling and reinforcing.

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Exceptional, effective and economical protection for all kinds of products.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า