เทปพลาสติก

รหัสสินค้า : AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Polypropylene high grade carton sealing tape.

Share

รายละเอียดสินค้า

  • Silent and slow release characteristics and also its ability to be torn using nothing more than your fingertips, avoiding the need for a dispenser.
  • General duty (35 mic.). Heavy duty (60 mic.). 76mm core. Size: 50mm x 66m
ORDER CODE : AVN-981-2060K
  • TYPE : Standard
ORDER CODE : AVN-981-2260K
  • TYPE : Heavy Duty

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Extremely flexible with a good adhesion. For wire and cable insulation, bundling and reinforcing.

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Clear all-weather tape is ideal for use when splicing polythene sheeting, repair of greenhouses, trailer curtains, tents and marquees.

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Seals from air and completely waterproof -unaffected by humidity.

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Seals from air and completely waterproof unaffected by humidity.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า