เทปพลาสติก AVN-981-5000K

รหัสสินค้า : AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Polypropylene tape with slow and almost silent release characteristics

Share

รายละเอียดสินค้า

'Acrylic' Low Noise Packing Tape

  • The most noticeable difference being that unlike vinyl, this tape is very difficult to tear using just fingertips. Best used in a dispenser fitted with a blade.Size: 48mm x 66m.
ORDER CODE : AVN-981-5000K
  • Color : Buff

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Seals from air and completely waterproof unaffected by humidity.

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Clear all-weather tape is ideal for use when splicing polythene sheeting, repair of greenhouses, trailer curtains, tents and marquees.

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Seals from air and completely waterproof -unaffected by humidity.

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Extremely flexible with a good adhesion. For wire and cable insulation, bundling and reinforcing.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า