เทปกาว Masking Tape

รหัสสินค้า : AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Auto Grade High grade. Easily removed. Suitable for spray or paint masking and temperaturesup to 150F/80C.

Share

รายละเอียดสินค้า

 • General-Purpose Suitable for walls and glass.Leaves no residue.For use in temperatures up to 105F/60C.
ORDER CODE : AVN-980-1020K
 • Auto Grade Size :Width 12mm x Length 50m
ORDER CODE : AVN-980-1030K
 • Auto Grade Size :Width 19mm x Length 50m
ORDER CODE : AVN-980-1040K
 • Auto Grade Size :Width 25mm x Length 50m
ORDER CODE : AVN-980-1050K
 • Auto Grade Size :Width 38mm x Length 50m
ORDER CODE : AVN-980-1060K
 • Auto Grade Size :Width 350mm x Length 50m
ORDER CODE : AVN-980-1070K
 • Auto Grade Size :Width 75mm x Length 50m
ORDER CODE : AVN-980-2020K
 • General Purpose Size :Width 19mm x Length 50m
ORDER CODE : AVN-980-2030K
 • General Purpose Size :Width 25mm x Length 50m
ORDER CODE : AVN-980-2040K
 • General Purpose Size :Width 38mm x Length 50m
ORDER CODE : AVN-980-2050K
 • General Purpose Size :Width 50mm x Length 50m
ORDER CODE : AVN-980-2060K
 • General Purpose Size :Width 75mm x Length 50m

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Polypropylene Carton Tape Standard tape - competitively priced, widely used in all sorts of packing applications.

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

High Grade Vinyl Carton Tape film thickness, silent and slow release.

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Clear all-weather tape is ideal for use when splicing polythene sheeting, repair of greenhouses, trailer curtains, tents and marquees.

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Extremely flexible with a good adhesion. For wire and cable insulation, bundling and reinforcing.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า