เทปกาว 14 Day Blue Masking Tape

รหัสสินค้า : AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

A high quality blue creped paper masking tape with an acrylic adhesive.

Share

รายละเอียดสินค้า

  • The special adhesive provides clean removability from a wide variety of surfaces for up to 14 days.
ORDER CODE : AVN-980-0010K
  • Size :Width 25mm x Length 50m
ORDER CODE : AVN-980-0020K
  • Size :Width 50mm x Length 50m

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Clear all-weather tape is ideal for use when splicing polythene sheeting, repair of greenhouses, trailer curtains, tents and marquees.

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Extremely flexible with a good adhesion. For wire and cable insulation, bundling and reinforcing.

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Exceptional, effective and economical protection for all kinds of products.

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

30 micron aluminium foil tape with liner and a high tack hot melt rubber adhesive.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า