เทปพลาสติก Waterproof Cloth (Duct) Tape

รหัสสินค้า : AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Seals from air and completely waterproof unaffected by humidity.

Share

รายละเอียดสินค้า

  • Made from a lamination of polythene film cotton cloth and extremely strong rubber resin adhesive.
  • Highly flexible and can be torn easily by hand. Can be cleanly removed when used for temporary repairs.
  • For applications where long term protection is required use ‘Silver LT’ tape.
ORDER CODE : AVN-981-3060K
  • Colour :Silver 50mmx50m
ORDER CODE : AVN-981-0810K
  • Colour :Silver LT 50mmx50m
ORDER CODE : AVN-981-3260K
  • Colour :Black 50mmx50m
ORDER CODE : AVN-981-3070K
  • Colour :Silver 75mmx50m
ORDER CODE : AVN-981-3280K
  • Colour :Black 75mmx50m

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Extremely flexible with a good adhesion. For wire and cable insulation, bundling and reinforcing.

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Seals from air and completely waterproof -unaffected by humidity.

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Clear all-weather tape is ideal for use when splicing polythene sheeting, repair of greenhouses, trailer curtains, tents and marquees.

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Rolls of adhesive vinyl tape. 9mm wide x 66m in length on 75mm diameter cores.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า