เทปพลาสติก Coloured Waterproof Cloth (Duct) Tape

รหัสสินค้า : AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Seals from air and completely waterproof -unaffected by humidity.

Share

รายละเอียดสินค้า

  • Made from a lamination of polythene film cotton cloth and extremely strong rubber resin adhesive.
  • Highly flexible and can be torn easily by hand.
  • Can be cleanly removed when used for temporary repairs.
  • Size: 50mm x 50m.
ORDER CODE : AVN-981-3100K
  • Color : Blue
ORDER CODE : AVN-981-3120K
  • Color : Green
ORDER CODE : AVN-981-3140K
  • Color : Red
ORDER CODE : AVN-981-3160K
  • Color : White
ORDER CODE : AVN-981-3180K
  • Color : Wellow

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Extremely flexible with a good adhesion. For wire and cable insulation, bundling and reinforcing.

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Clear all-weather tape is ideal for use when splicing polythene sheeting, repair of greenhouses, trailer curtains, tents and marquees.

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Seals from air and completely waterproof unaffected by humidity.

AVON : อุปกรณ์แพ็คสินค้า

Rolls of adhesive vinyl tape. 9mm wide x 66m in length on 75mm diameter cores.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า