ข้อต่อดอกไขควง Bit Coupler

รหัสสินค้า : FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ข้อต่อดอกไขควง มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 x 5/16 - 1/4 x 1/4

Share

รายละเอียดสินค้า

ORDER CODE : FMJ0601

 • Size : 1/2 x 5/16
 • H (mm) : 24.7
 • L (mm) : 38

ORDER CODE : FMJ0602

 • Size : 1/2 x 10
 • H (mm) : 24.7
 • L (mm) : 38

ORDER CODE : FMJ0603

 • Size : 3/8 x 5/16
 • H (mm) : 24.7
 • L (mm) : 38

ORDER CODE : FMJ0604

 • Size : 3/8 x 5/16
 • H (mm) : 24.7
 • L (mm) : 38

ORDER CODE : FMJ0605

 • Size : 3/8 x 10
 • H (mm) : 17.0
 • L (mm) : 38

ORDER CODE : FMJ0606

 • Size : 1/4 x 1/4
 • H (mm) : 12.0
 • L (mm) : 24
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Conform to: SAE, USA Federal Standard GGG-W-660A.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Kennedy Professional Aluminium-Bronze Spark-Resistant Safety Tools: Safety Extensions

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Conform to: SAE, USA Federal Standard GGG-W-660A.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Retaining Ring & Pin

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า