ข้อลด Adaptor

รหัสสินค้า : FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ข้อลด มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/4Fx3/8M - 1/2Fx3/2M

Share

รายละเอียดสินค้า

ORDER CODE : FMJ0701

 • Size : 1/4Fx3/8M
 • H (mm) : 12
 • L (mm) : 25

ORDER CODE : FMJ0702

 • Size : 3/8Fx1/4M
 • H (mm) : 17
 • L (mm) : 27

ORDER CODE : FMJ0703

 • Size : 3/8Fx1/2M
 • H (mm) : 17
 • L (mm) : 35

ORDER CODE : FMJ0704

 • Size : 1/2Fx3/8M
 • H (mm) : 22
 • L (mm) : 34
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ข้อลดลมขนาด 1"->3/4"

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ข้อลดขนาด 3/4"

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ข้อเพิ่มขนาด 3/4

UNIOR : เครื่องมือช่าง

หัวขัน ขนาด 1/2"

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า