เหล็กดูดไฮโดรลิค PHS Series

รหัสสินค้า : RAM-PAC : เครื่องมือออโตเมทีฟ

เหล็กดูดไฮโดรลิคชนิด 3 ขา Flexibility for a wide spec trum of light to heavy-duty pulling tasks.

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

 • Choice of two or three-arm models.
 • Adjustable puller arms for maximum flexibility.
 • Forged, heat-treated alloy steel jaws provide maximum strength.
 • Unique jaw design strengthens grip as pulling force increases, minimizes slippage.
 • May be ordered as individual components, puller/ cylinder units, or complete operating sets consisting of puller, cylinder, coupling, six feet of hydraulic hose and RAM-PAC® hydraulic hand pump or portable power pump.
ORDER CODE : PHS-20-01-03
 • Rated load(Ton):20 Number of Arms: 3
 • Spread(in): 20
 • Maxmum Reach Under Cylinder (in):11.1/2
 • Type of Hand Pump:HP-55
 • Type of cylinder:RC-20-CGH-3ST
ORDER CODE : PHS-30-01-03
 • Rated load(Ton):30 Number of Arms: 3
 • Spread(in): 35
 • Maxmum Reach Under Cylinder (in):19.7/16
 • Type of Hand Pump:HP-55
 • Type of cylinder:RC-30CH-2.5ST
ORDER CODE : PHS-60-01-03
 • Rated load(Ton):60 Number of Arms: 6
 • Spread(in): 36
 • Maxmum Reach Under Cylinder (in):28.1/4
 • Type of Hand Pump:HP-150
 • Type of cylinder:RC-60-CH-5ST
ORDER CODE : PHS-10-01-03
 • Rated load(Ton):10 Number of Arms: 2OR3
 • Spread(in): 12
 • Maxmum Reach Under Cylinder (in):SHORT 6.5/16 LONG9
 • Type of Hand Pump:HP-55
 • Type of cylinder:RC-10SA-6)

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : เครื่องมือออโต้เมทีฟ

3 Jaw Internal & External Multi-function Slide Hammer Puller Set Fully hardened and chromed carbon steel slide hammer with a 1.2kg weight. Slide hammer design for removing bearings from blind housings. Suitable for use where a shaft or other solid surface is not available for a thrust bolt or hydraulic ram to push against. The bearing is removed by the impact action of the slide hammer weight hitting the stop at the end of the bar. The puller legs are securely located on the bearing by screwing down the tapered nut to lock the arms in position. Blow moulded case.

KENNEDY : เครื่องมือออโต้เมทีฟ

Industrial Reversible/Double Ended Adjustable Used for the removal of gears, ball races, bearings, pulleys and sprockets from a drive shaft. With reach capacities of 75mm, 100mm, 150mm and 200mm. All sizes have double ended, adjustable, reversible legs and can be used for internal and external applications.

KENNEDY : เครื่องมือออโต้เมทีฟ

10 ton capacity hydraulic ram with tommy bar. Supplied with three position puller legs covering a spread of 50 - 250mm and reach of 0 - 250mm. Can be used as a two or three legged puller with the same head.

KENNEDY : เครื่องมือออโต้เมทีฟ

Always use a three jaw puller whenever possible. This produces better load distribution across the jaws and easier and safer removal of the part. Determine what ‘spread’ is needed this is the width of the part to be removed. The reach capacity is determined by the depth of the part to be removed.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า