ที่ตัดท่อไฮโดรลิคและไฟฟ้า

รหัสสินค้า : RAM-PAC : เครื่องมือไฮโดรลิค

ที่ดัดท่อไฮโดรลิค และไฟฟ้า This versatile tool offers a complete range of bending in many materials

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

 • sizes, ranging from 3/8 in. to 4 in. pipe. All models have a minimum
  capacity to bend up to schedule 80 pipe.
 • Select from three models.
 • Make 90° one shot bends.
 • Smooth round bends every time.
 • Eliminate set-up and re-positioning time with one shot bends.
 • Precision fabricated hi-strength structural aluminum frames.
 • Wood storage chest for shoes.
 • Hand or motor-driven pumps may be used.
ORDER CODE : A102
 • SET INCLUDES
 • (1) Hand Pump (Model HP55)
 • (1) Frame Assembly w/10 Ton Cylinder
 • (1) Complete Set of Shoes 3/8 thru 2"
 • (1) Wood Storage Chest
ORDER CODE : A102M
 • (1) 1/2 hp Motor Pump (HUP-180-2)
 • (1) Frame Assembly w/10 Ton Cylinder
 • (1) Complete Set of Shoes 3/8 thru 2"
 • (1) Wood Storage Chest
ORDER CODE : A103
 • (1) Hand Pump (Model HP-150)
 • (1) Frame Assembly w/25 Ton Cylinder
 • (1) Complete Set of Shoes 1 -1 /4 thru 3".
 • (1) Wood Storage Chest
ORDER CODE : A103M
 • (1) 1/2 hp Motor Pump (HUP-180-2)
 • (1) Frame Assembly w/25 Ton Cylinder
 • (1) Complete Set of Shoes 1 -1 /4 thru 3".
 • (1) Wood Storage Chest
ORDER CODE : A104
 • (1) Hand Pump (HP-150)
 • (1) Frame Assembly w/25 Ton Cylinder
 • (1) Complete Set of Shoes 1 -1 /4 thru 4"
 • (1) Wood Storage Chest
ORDER CODE : A104M
 • (1) 1 1/2 hp Motor Pump (HEP-560-3)
 • (1) Frame Assembly w/25 Ton Cylinder
 • (1) Complete Set of Shoes 1 -1 /4 thru 4"
 • (1) Wood Storage Chest
ORDER CODE : A106
 • (1) 3 H.P. Electric Pump (Model HEP760)
 • (1) Frame Assembly w/50 ton Double-acting Cylinder
 • (1) Complete Set of Shoes 2 thru 6"
 • (1) Wood Storage Chest (for shoes only)
 • Motor Pump and Frame - Skid Pack
ORDER CODE : A108
 • (1) Hand Pump (Model HP50)
 • (1) Frame Assembly w/10 Ton Cylinder
 • (1) Complete Set of Shoes, Bars, Clamps for 1 thru 2" EMT
 • (1) Wood Storage Chest

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

OMASTAR : เครื่องมือไฮโดรลิค

ใช้งานดัดแป็ป ดัดแป๊บ ท่ออลูมิเนี่ยม ท่อประปา ท่อ IMC และ EMT แต่การดัดนั้นจะขึ้นอยู่กับความหนาของท่อเป็นหลัก เป็นการดัดโดยระบบ ไฮดรอลิค

OMASTAR : เครื่องมือไฮโดรลิค

เครื่องดัดท่อ HHW-2D

RIDGID : เครื่องมือไฮโดรลิค

Tip-Up Wing Hydraulic Bender/ที่ดัดท่อไฮโดรลิก RIDGID Hydraulic Benders are versatile and portable benders, ideal for on-site bending as well as machine construction, boiler making and various industrial applications. Available in a manual configuration that is designed for precision cold bending of standard gas pipe and black pipe up to 3".

OMASTAR : เครื่องมือไฮโดรลิค

ใช้งานดัดแป็ป ดัดแป๊บ ท่ออลูมิเนี่ยม ท่อประปา ท่อ IMC และ EMT แต่การดัดนั้นจะขึ้นอยู่กับความหนาของท่อเป็นหลัก เป็นการดัดโดยระบบ ไฮดรอลิก

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า