ดอกต๊าปมือไฮสปีด Straight Pipe Thread NPS (Chamfer : Plug Style)

รหัสสินค้า : VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าปมือไฮสปีด HHS-G Hand Taps Straight Pipe Thread NPS (Chamfer : Plug Style)

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

Straight Pipe Thread NPS (Chamfer : Plug Style)


ORDER CODE : 95402

  • Size : 1/16 PS 28

ORDER CODE : 95406

  • Size : 1/8 PS 28

ORDER CODE : 95414

  • Size : 1/4 PS 19

ORDER CODE : 95418

  • Size : 3/8 PS 19

ORDER CODE : 95422

  • Size : 182 PS 14

ORDER CODE : 95430

  • Size : 3/4 PS 14

ORDER CODE : 95438

  • Size : 1" PS 11

ORDER CODE : 95446

  • Size : 1.1/4" PS 11

ORDER CODE : 95454

  • Size : 1.1/2" PS 11

ORDER CODE : 95470

  • Size : 2" PS 11

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าปมือไฮสปีด HHS-G Hand Taps Straight Pipe Thread PS (BSPS/Rp) (Chamfer : Plug Style)

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าปมือไฮสปีด HHS-G Hand Taps Taper Pipe Thread PT (BSPS/Rp) (Chamfer : Plug Style)

VOLKEL : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าปมือไฮสปีด HHS-G Hand Taps Taper Pipe Thread PT (BSPS/Rp) (Chamfer : Plug Style)

KANI : ดอกต๊าป ดายต๊าป ด้ามต๊าป

ดอกต๊าป เกลียว มิล HMP (PLUG) มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ M3 - M24

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า