ดอกเจาะนำศูนย์ C100 Serier-Metric

รหัสสินค้า : SHERWOOD : CUTTING TOOLS

Sherwood.3.15 mm x 0.80 mm HSS CENTRE DRILL

Share

รายละเอียดสินค้า

Metric Series Designed with spiral flutes and various lengths and forms to give high quality centre holes that suit most applications. 60° inclusive angle. Manufactured to BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.

 

ORDER CODE : SHR-025-1842W

 • Diameter (Body) : 3.15
 • Diameter (Pilot) : 0.50
 • Pilot length (min) : 0.8
 • Pilot length (max) : 1.0
 • Overall Length (mm) : 25.0
 • Weight (g) : 2 

ORDER CODE : SHR-025-1843X

 • Diameter (Body) : 3.15
 • Diameter (Pilot) : 0.80
 • Pilot length (min) : 1.1
 • Pilot length (max) : 1.5
 • Overall Length (mm) : 31.5
 • Weight (g) : 2 
ORDER CODE : SHR-025-1844A
 • Diameter (Body) : 3.15
 • Diameter (Pilot) : 1.00
 • Pilot length (min) : 1.3
 • Pilot length (max) : 1.9
 • Overall Length (mm) : 31.5
 • Weight (g) : 2 
ORDER CODE : SHR-025-1845B
 • Diameter (Body) : 3.15
 • Diameter (Pilot) : 1.25
 • Pilot length (min) : 1.6
 • Pilot length (max) : 2.2
 • Overall Length (mm) : 31.5
 • Weight (g) : 3 
ORDER CODE : SHR-025-1846C
 • Diameter (Body) : 4.00
 • Diameter (Pilot) : 1.60
 • Pilot length (min) : 2.0
 • Pilot length (max) : 2.8
 • Overall Length (mm) : 35.5
 • Weight (g) : 3 
ORDER CODE : SHR-025-1847D
 • Diameter (Body) : 5.00
 • Diameter (Pilot) : 2.00
 • Pilot length (min) : 2.5
 • Pilot length (max) : 3.3
 • Overall Length (mm) : 40.0
 • Weight (g) : 5 
 ORDER CODE : SHR-025-1848E
 • Diameter (Body) : 6.30
 • Diameter (Pilot) : 2.50
 • Pilot length (min) : 3.1
 • Pilot length (max) : 4.1
 • Overall Length (mm) : 45.0
 • Weight (g) : 9 
ORDER CODE : SHR-025-1849F
 • Diameter (Body) : 8.00
 • Diameter (Pilot) : 3.15
 • Pilot length (min) : 3.9
 • Pilot length (max) : 4.9
 • Overall Length (mm) : 50.0
 • Weight (g) : 7 
ORDER CODE : SHR-025-1850G
 • Diameter (Body) : 10.00
 • Diameter (Pilot) : 4.00
 • Pilot length (min) : 5.0
 • Pilot length (max) : 6.2
 • Overall Length (mm) : 56.0
 • Weight (g) : 28 
ORDER CODE : SHR-025-1851H
 • Diameter (Body) : 12.50
 • Diameter (Pilot) : 5.00
 • Pilot length (min) : 6.3
 • Pilot length (max) : 7.5
 • Overall Length (mm) : 63.0
 • Weight (g) : 45
ORDER CODE : SHR-025-1852J
 • Diameter (Body) : 16.00
 • Diameter (Pilot) : 6.30
 • Pilot length (min) : 8.0
 • Pilot length (max) : 9.2
 • Overall Length (mm) : 71.0
 • Weight (g) : 71 
ORDER CODE : SHR-025-1852M
 • Diameter (Body) :20.00
 • Diameter (Pilot) : 8.00
 • Pilot length (min) : 10.0
 • Pilot length (max) : 11.5
 • Overall Length (mm) : 83.0
 • Weight (g) : 102
ORDER CODE : SHR-025-1852N
 • Diameter (Body) : 25.00
 • Diameter (Pilot) : 10.00
 • Pilot length (min) : 12.8
 • Pilot length (max) : 14.2
 • Overall Length (mm) : 103.0
 • Weight (g) : 197

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

KENNEDY : CUTTING TOOLS

Kennedy Carbide Centre Drills

New

SHERWOOD : CUTTING TOOLS

Sherwood HSS-E Spotting Drills - 90° Point

New

SHERWOOD : CUTTING TOOLS

Carbide Centre Drills - Metric

New

SHERWOOD : CUTTING TOOLS

Sherwood Solid Carbide Spotting Drills - 90°

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า