บล็อกชุด SQ.DR.1/2 รุ่น A4240 (6P) , A4241 (12P)

รหัสสินค้า : ASAHI TOOLS บล็อกชุด / บล็อกชุดพร้อมเครื่องมือ

บล็อกชุด SQ.DR.1/2" ASAHI ลูกบล็อกมีให้เลือกทั้งแบบ 6 และ 12 เหลี่ยมชุดมิล

Share

รายละเอียดสินค้า

ORDER CODE : A4240 (6P)
 • ลูกบล็อก 6P ขนาด : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 มม.
 • ด้ามฟรี SQ.DR. 1/2" x 10"
 • ด้ามเลื่อน SQ.DR. 1/2" x 10"
 • ด้ามควง SQ.DR. 1/2" x 16"
 • ข้อต่อ SQ.DR. 1/2" x 5" , 10"
 • ข้ออ่อน SQ.DR. 1/2"
ORDER CODE : A4241 (12P)
 • ลูกบล็อก 6P หรือ 12P ขนาด : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 มม.
 • ด้ามฟรี SQ.DR. 1/2" x 10"
 • ด้ามเลื่อน SQ.DR. 1/2" x 10"
 • ด้ามควง SQ.DR. 1/2" x 16"
 • ข้อต่อ SQ.DR. 1/2" x 5" , 10"
 • ข้ออ่อน SQ.DR. 1/2"

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง
Best Seller

KENNEDY

ชุดไขควงตอก พร้อมดอกไขควงถอดเปลี่ยนได้ ทั้งหมด 40 ชิ้น

BOSCH : เครื่องมือไฟฟ้า

มอเตอร์หินไฟ ขนาด 6" กำลังไฟ 350 W ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 3,000 รอบ/นาที

Best Seller

KENNEDY

ชุดดอกไขควงขนาดพกพา บรรจุกล่อง ทั้งหมด 40 ชิ้น

BOSCH : เครื่องมือไฟฟ้า

มอเตอร์หินไฟ ขนาด 8" กำลังไฟ 600 W ความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 3,600 รอบ/นาที

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า