รายละเอียดสินค้า

GREASE ACCESSORIES

ORDER CODE : B2
  • Used for high pressure delivery with any air-powered grease pump
  • Increases the inlet grease pressure to overcome line resistance or nipple blockages
  • 1/4" NPT(F) inlet
ORDER CODE : ZSB
  • “Z” Type high pressure grease swivel. Used to overcome difficulty by operator to grease hard
    to reach lube points ⅛” NPT (M) x 1/4” NPT (F)
ORDER CODE : KDE8
  • Push-on rigid grease extension – 200mm(8”). Useful to temporary extend reach capacity
    on existing rigid or flexible extensions fitted
ORDER CODE : KDN
  • Push-on right-angle needlepoint extension.
    Used for temporary attachment to grease in difficult applications where using a normal
    coupler is impossible to use.
ORDER CODE : KDR
  • Push-on right-angle coupler – Standard temporary attachment for greasing in tight
    areas where access by a standard coupler isn’t available.
ORDER CODE : KGR
  • Push-on giant button head grease coupler – 7/8”. Easy connect/disconnect
    coupler to allow greasing of the larger buttonhead
  • type fittings
ORDER CODE : KSR
  • Push-on standard button head grease coupler – 5/8”. Easy connect/disconnect
    coupler to allow greasing of the smaller buttonhead
  • type fittings
ORDER CODE : KRV
  • Pressure release valve for grease guns and pumps. Designed to relieve line pressure or air
    operated equipment
ORDER CODE : KZD
  • Push-on needlepoint grease coupler – 93mm(3.75”). A temporary connector to restricted
    access grease nipples surrounded by obstructions or on recessed
  • type fittings
ORDER CODE : KY
  • Pressures up to 12,000psi
  • 1/8” BSP (F) Inlet
  • Easy to use, snap on and twist and pull off
  • Superior jaw design to ensure maximum grip
  • Robust and compact design
  • Reliable unblocking with leak free seal
  • Suitable for use with any greasing system
ORDER CODE : KZE
  • Push-on concave grease coupler – 60mm(2.25”). Temporary connector where special or damaged
  • type nipples are encountered
ORDER CODE : KZDXL
  • Push-on straight needlepoint grease coupler – 110mm. A temporary connector for standard
    grease nipples surrounded by obstructions(i.e. universal joints)
ORDER CODE : KZLNS
  • Push-on needlepoint grease extension – 300mm (12”)
ORDER CODE : KZHY
  • Push-on hypodermic grease coupler – 130mm(5.125”). Temporary coupler for use with
    bearings which have rubber dust covers where the standard KIN coupler won’t reach.
ORDER CODE : KZLNJ
  • Push-on needlepoint grease extension – 300mm (12”) with J bend at end
ORDER CODE : KZLNR
  • Push-on needlepoint grease extension – 300mm (12”) with 90° angle at end
ORDER CODE : KT5
  • 2.5kg Reusable grease container to suit K7-01
ORDER CODE : KT6
  • 5kg Reusable grease container to suit K7-67
ORDER CODE : KR
  • PRESSURITE™ Grease gun only suited for use with K3/K4 and
    K6/K7 hand-operated pumps
  • Offers both high volume or high-pressure greasing
ORDER CODE : KZX
  • Push-on concave grease coupler – 60mm(2.25”). Temporary connector where special or damaged
  • type nipples are encountered
ORDER CODE : KZLN45
  • Push-on needlepoint grease extension – 300mm (12”) with 45° angle at end
ORDER CODE : KZLNS
  • Push-on needlepoint grease extension – 300mm (12”)
ORDER CODE : KZSNR
  • Push-on needlepoint grease extension – 110mm(4.25”) with 90° angle at end to access different grease points
ORDER CODE : KFR
  • Flexible/rigid grease extension – 330mm (13”). Useful tool to allow the operator both flexible
    or rigid extensions by simply moving the sleeve forward or back 

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี

For use with Kennedy grease guns and all other hydraulic grease equipment.

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี

For use with Kennedy grease guns and all other hydraulic grease equipment.

YAMASAKI : เครื่องมืออัดจารบี

Flow Meter

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี

For use with Kennedy grease guns and all other hydraulic grease equipment.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า