President Decorator’s Tools

รหัสสินค้า : SENATOR : เครื่องมือช่าง

President Decorator’s Tools

Share

รายละเอียดสินค้า

  • Filling Knives (Half Tang)

ORDER CODE : SEN-533-1500K

  • 100 x 140 mm

ORDER CODE : SEN-533-1520K

  • 100 x 80 mm

ORDER CODE : SEN-533-1540K

  • 100 x 80 mm

ORDER CODE : SEN-533-1560K

  • 115 x 65 mm

ORDER CODE : SEN-533-1580K

  • 90 x 50 mm

ORDER CODE : SEN-533-1600K

  • 82 x 35 mm
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

SENATOR : เครื่องมือช่าง

President Decorator’s Tools

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Bi-material Window Scraper

SENATOR : เครื่องมือช่าง

President Decorator’s Tools

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Combi Shave Hook

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า