ประแจแหวนทุบ รุ่น 184/7 (Inch)

รหัสสินค้า : UNIOR : เครื่องมือช่าง

ประแจแหวนทุบ รุ่น 184/7 (Inch)

Share

รายละเอียดสินค้า

 • วัตถุดิบ Special tool steel
 • ชุบแบบ Anticorrosive oiled
 • ผลิตภายใต้มาตรฐาน DIN 7444


ORDER CODE : 1.1/16"
 • L (mm) : 180
 • B (mm) : 49
 • A (mm) : 16
ORDER CODE : 1.1/2"
 • L (mm) : 235
 • B (mm) : 74
 • A (mm) : 22
ORDER CODE : 1.1/4"
 • L (mm) : 190
 • B (mm) : 58
 • A (mm) : 18
ORDER CODE : 1.1/8"
 • L (mm) : 180
 • B (mm) : 49
 • A (mm) : 16
ORDER CODE : 1.11/16"
 • L (mm) : 235
 • B (mm) : 74
 • A (mm) : 22
ORDER CODE : 1.13/16"
 • L (mm) : 235
 • B (mm) : 74
 • A (mm) : 22
ORDER CODE : 1.3/16"
 • L (mm) : 180
 • B (mm) : 49
 • A (mm) : 16
ORDER CODE : 1.3/4"
 • L (mm) : 235
 • B (mm) : 74
 • A (mm) : 22
ORDER CODE : 1.3/8"
 • L (mm) : 190
 • B (mm) : 58
 • A (mm) : 18
ORDER CODE : 1.5/16"
 • L (mm) : 190
 • B (mm) : 58
 • A (mm) : 18
ORDER CODE : 1.5/8"
 • L (mm) : 235
 • B (mm) : 74
 • A (mm) : 22
ORDER CODE : 1.7/16"
 • L (mm) : 190
 • B (mm) : 58
 • A (mm) : 18
ORDER CODE : 1.7/8"
 • L (mm) : 235
 • B (mm) : 74
 • A (mm) : 22
ORDER CODE : 2"
 • L (mm) : 235
 • B (mm) : 74
 • A (mm) : 22
ORDER CODE : 2.1/16"
 • L (mm) : 275
 • B (mm) : 98
 • A (mm) : 27
ORDER CODE : 2.1/2"
 • L (mm) : 275
 • B (mm) : 98
 • A (mm) : 27
ORDER CODE : 2.1/4"
 • L (mm) : 275
 • B (mm) : 98
 • A (mm) : 27
ORDER CODE : 2.1/8"
 • L (mm) : 275
 • B (mm) : 98
 • A (mm) : 27
ORDER CODE : 2.15/16"
 • L (mm) : 330
 • B (mm) : 108
 • A (mm) : 33
ORDER CODE : 2.3/16"
 • L (mm) : 275
 • B (mm) : 98
 • A (mm) : 27
ORDER CODE : 2.3/4"
 • L (mm) : 330
 • B (mm) : 108
 • A (mm) : 33
ORDER CODE : 2.3/8"
 • L (mm) : 275
 • B (mm) : 98
 • A (mm) : 27
ORDER CODE : 2.5/16"
 • L (mm) : 275
 • B (mm) : 98
 • A (mm) : 27
ORDER CODE : 2.5/8"
 • L (mm) : 300
 • B (mm) : 102
 • A (mm) : 28.5
ORDER CODE : 2.9/16"
 • L (mm) : 300
 • B (mm) : 102
 • A (mm) : 28.5
ORDER CODE : 3"
 • L (mm) : 330
 • B (mm) : 108
 • A (mm) : 33
ORDER CODE : 3.1/2"
 • L (mm) : 390
 • B (mm) : 142
 • A (mm) : 39
ORDER CODE : 3.1/8"
 • L (mm) : 360
 • B (mm) : 124
 • A (mm) : 36
ORDER CODE : 3.3/4"
 • L (mm) : 390
 • B (mm) : 142
 • A (mm) : 39
ORDER CODE : 3.3/8"
 • L (mm) : 360
 • B (mm) : 124
 • A (mm) : 36
ORDER CODE : 3.7/8"
 • L (mm) : 425
 • B (mm) : 153
 • A (mm) : 44
ORDER CODE : 4"
 • L (mm) : 425
 • B (mm) : 153
 • A (mm) : 44
ORDER CODE : 4.1/2"
 • L (mm) : 450
 • B (mm) : 168
 • A (mm) : 47
ORDER CODE : 4.1/8"
 • L (mm) : 425
 • B (mm) : 153
 • A (mm) : 45
สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า

สินค้าเกี่ยวข้อง

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ประแจแหวนทุบ รุ่น 184/7 (mm)

FORCE

ประแจแหวนตี FORCE FORCE Slugging Wrenches

FORCE

ประแจแหวนตี FORCE (นิ้ว) FORCE Slugging Wrenches

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ประแจปากตายทุบ รุ่น 118/7

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า