ดอกถอนเกลียวชุด Screw Extractor Sets KEN-075-1140K

รหัสสินค้า : KENNEDY : Cutting Tools

Recommended for simple, low cost removal of broken screws, bolts etc, without damaging the threads of the component.

Share

รายละเอียดสินค้า

Recommended for simple, low cost removal of broken screws, bolts etc, without damaging the threads of the component.

ORDER CODE : KEN-075-1140K

  • 4 Piece Sizes : No. 2, 3, 4 and 5
  • Weight each : 130g
  
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : Cutting Tools

Recommended for simple, low cost removal of broken screws, bolts etc, without damaging the threads of the component.

KENNEDY : CUTTING TOOLS

‘W’ Shape Shank Dia. 3mm/ แกน 3 มม.(หินเจียรอมยิ้ม)

KENNEDY : CUTTING TOOLS

‘W’ Shape Shank Dia. 3mm except * = 6mm/

KENNEDY : CUTTING TOOLS

‘W’ Shape Shank Diameter 6mm/ หินเจียรแกน 6 มม. except W244 = 10mm & W211 = 3mm

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า