ล้อเก็บสายไฟ มาตรฐาน มอก. รุ่น SA

SUNTECH : ปลั๊กไฟ ล้อเก็บสายไฟ

ล้อเก็บสายไฟ มาตรฐาน มอก. รุ่น SA ล้อเก็บสายไฟ มาตรฐาน มอก.2432-2556 เต้ารับมีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐาน มอก.166-2549 สายไฟมาตรฐาน มอก.11 เล่ม 5-2553 สวิตช์ ปิด-เปิด ได้มาตรฐาน IEC61058

Share

Share

ล้อเก็บสายไฟคุณภาพ ** มาตรฐาน มอก. **
 
 • ล้อเก็บสายไฟ มาตรฐาน มอก.2432-2556
 • เต้ารับมีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐาน มอก.166-2549
 • สายไฟมาตรฐาน มอก.11 เล่ม 5-2553
 • สวิตช์ ปิด-เปิด ได้มาตรฐาน IEC61058
 • ขนาด 10A Max.Load 2200W
 • อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินได้มาตรฐาน IEC 60934 เบรคเกอร์จะตัดกระแสไฟอัตโนมัติหากกำลังไฟรวมที่ใช้กับชุดปลั๊กพ่วงมีค่ามากเกินค่ามากเกินที่ระบุไว้บนตัวผลิตภัณฑ์
 • มีม่านนิรภัยที่เต้ารับ
 • ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ

 
 ORDER CODE : SA2520 (A20-600001)
 • ล้อเก็บสายไฟ 10A
 • ขนาดสายไฟ 2.5 sq.mm.
 • ความยาว 20 ม.
 ORDER CODE : SA2525 (A20-600002)
 • ล้อเก็บสายไฟ 10A
 • ขนาดสายไฟ 2.5 sq.mm.
 • ความยาว 25 ม.
 ORDER CODE : SA2530 (A20-600003)
 • ล้อเก็บสายไฟ 10A
 • ขนาดสายไฟ 2.5 sq.mm.
 • ความยาว 30 ม.
 

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **