Sledge Hammer

รหัสสินค้า : KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Spark Resistant Sledge Hammer Beryllium Copper

Share

รายละเอียดสินค้า

 • Spark Resistant Sledge Hammer Beryllium Copper

ORDER CODE : KEN-575-9062K

 • Head Material : Beryllium Copper
 • Head Weight : 0.45 kg
 • Length : 310 mm
 • Shaft Material : Wood
ORDER CODE : KEN-575-9064K
 • Head Material : Beryllium Copper
 • Head Weight : 1 kg
 • Length : 400 mm
 • Shaft Material : Wood

ORDER CODE : KEN-575-9068K

 • Head Material : Beryllium Copper
 • Head Weight : 2 kg
 • Length : 400 mm
 • Shaft Material : Wood

ORDER CODE : KEN-575-9070K

 • Head Material : Beryllium Copper
 • Head Weight : 2.5 kg
 • Length : 900 mm
 • Shaft Material : Wood

ORDER CODE : KEN-575-9074K

 • Head Material : Beryllium Copper
 • Head Weight : 5 kg
 • Length : 900 mm
 • Shaft Material : Wood


** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **
 

 

สินค้าเกี่ยวข้อง

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนปอนด์ด้ามไม้เนื้อแข็ง Club Hammers Hickory Shaft หัวขนาด 4 ปอนด์

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Spark Resistant Sledge Hammer Aluminium Bronze

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนปอนด์ด้ามไม้เนื้อแข็ง Club Hammers Hickory Shaft หัวขนาด 3 ปอนด์

New

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ค้อนปอนด์ด้ามไม้เนื้อแข็ง Club Hammers Hickory Shaft หัวขนาด 2 1/2 ปอนด์

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า