กระบอกไฮโดรลิค EDX Series

รหัสสินค้า : TIGER EQUIPMENT : เครื่องมือไฮโดรลิค

Hydraulic cylinders Double Acting Hydraculic Return

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

 • Capacity : 50-1000 Ton
 • Complies with ASME B30.1. High strength steel for durability and increased safety.
 • Double acting operation for fast piston retraction.
 • Built-in safety valve prevents accidental over-presurization.
 • High quality EAB-201 quick couplers
 • Collar and piston thrads for easy fixturing.
 • Environmentally friendly painting process provides a durable corrosion resistant finish.

ORDER CODE : EDX-502

 • กำลังอัด (ตัน) : 50
 • ระยะยืด (มม.) : 50
 • ความสูงกระบอก : 162 
 • ขนาด (มม.) : 129
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-700S 
 • น้ำหนัก (กก.) : 17

ORDER CODE : EDX-504

 • กำลังอัด (ตัน) : 50
 • ระยะยืด (มม.) : 100
 • ความสูงกระบอก : 212
 • ขนาด (มม.) : 129
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-700S 
 • น้ำหนัก (กก.) : 19.5

ORDER CODE : EDX-506

 • กำลังอัด (ตัน) : 50
 • ระยะยืด (มม.) : 150
 • ความสูงกระบอก : 262
 • ขนาด (มม.) : 129
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-700S 
 • น้ำหนัก (กก.) : 22

ORDER CODE : EDX-508

 • กำลังอัด (ตัน) : 50
 • ระยะยืด (มม.) : 200
 • ความสูงกระบอก : 312
 • ขนาด (มม.) : 129
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-700S 
 • น้ำหนัก (กก.) : 25.5
ORDER CODE : EDX-5010
 • กำลังอัด (ตัน) : 50
 • ระยะยืด (มม.) : 250
 • ความสูงกระบอก : 362 
 • ขนาด (มม.) : 129
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-700S 
 • น้ำหนัก (กก.) : 29

ORDER CODE : EDX-5012

 • กำลังอัด (ตัน) : 50
 • ระยะยืด (มม.) : 300
 • ความสูงกระบอก : 412
 • ขนาด (มม.) : 129
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-700S 
 • น้ำหนัก (กก.) : 31.5

ORDER CODE : EDX-1002

 • กำลังอัด (ตัน) : 100
 • ระยะยืด (มม.) : 50
 • ความสูงกระบอก : 179
 • ขนาด (มม.) : 165
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-700S 
 • น้ำหนัก (กก.) : 29

ORDER CODE : EDX-1004

 • กำลังอัด (ตัน) : 100
 • ระยะยืด (มม.) : 100
 • ความสูงกระบอก : 229
 • ขนาด (มม.) : 165
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-700S 
 • น้ำหนัก (กก.) : 34

ORDER CODE : EDX-1006

 • กำลังอัด (ตัน) : 100
 • ระยะยืด (มม.) : 150
 • ความสูงกระบอก : 279
 • ขนาด (มม.) : 165
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-700S 
 • น้ำหนัก (กก.) : 40

ORDER CODE : EDX-1008

 • กำลังอัด (ตัน) : 100
 • ระยะยืด (มม.) : 200
 • ความสูงกระบอก : 329
 • ขนาด (มม.) : 165
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630B 
 • น้ำหนัก (กก.) : 46

ORDER CODE : EDX-10010

 • กำลังอัด (ตัน) : 100
 • ระยะยืด (มม.) : 250
 • ความสูงกระบอก : 379
 • ขนาด (มม.) : 165
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630B 
 • น้ำหนัก (กก.) : 53

ORDER CODE : EDX-10012

 • กำลังอัด (ตัน) : 100
 • ระยะยืด (มม.) : 300
 • ความสูงกระบอก : 429
 • ขนาด (มม.) : 165
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630B 
 • น้ำหนัก (กก.) : 79

ORDER CODE : EDX-1502

 • กำลังอัด (ตัน) : 150
 • ระยะยืด (มม.) : 50
 • ความสูงกระบอก : 196
 • ขนาด (มม.) : 205
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630B 
 • น้ำหนัก (กก.) : 39

ORDER CODE : EDX-1504

 • กำลังอัด (ตัน) : 150
 • ระยะยืด (มม.) : 100
 • ความสูงกระบอก : 246
 • ขนาด (มม.) : 205
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630B 
 • น้ำหนัก (กก.) : 52

ORDER CODE : EDX-1506

 • กำลังอัด (ตัน) : 150
 • ระยะยืด (มม.) : 150
 • ความสูงกระบอก : 296
 • ขนาด (มม.) : 205
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630B 
 • น้ำหนัก (กก.) : 65

ORDER CODE : EDX-1508

 • กำลังอัด (ตัน) : 150
 • ระยะยืด (มม.) : 200
 • ความสูงกระบอก : 346
 • ขนาด (มม.) : 205
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630B 
 • น้ำหนัก (กก.) : 78

ORDER CODE : EDX-15010

 • กำลังอัด (ตัน) : 150
 • ระยะยืด (มม.) : 250
 • ความสูงกระบอก : 396
 • ขนาด (มม.) : 205
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630B 
 • น้ำหนัก (กก.) : 92

ORDER CODE : EDX-15012

 • กำลังอัด (ตัน) : 150
 • ระยะยืด (มม.) : 300
 • ความสูงกระบอก : 446
 • ขนาด (มม.) : 205
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630B 
 • น้ำหนัก (กก.) : 105

ORDER CODE : EDX-2002

 • กำลังอัด (ตัน) : 200
 • ระยะยืด (มม.) : 50
 • ความสูงกระบอก : 212
 • ขนาด (มม.) : 235
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630B 
 • น้ำหนัก (กก.) : 55

ORDER CODE : EDX-2006

 • กำลังอัด (ตัน) : 200
 • ระยะยืด (มม.) : 150
 • ความสูงกระบอก : 312
 • ขนาด (มม.) : 235
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630B 
 • น้ำหนัก (กก.) : 91

ORDER CODE : EDX-20012

 • กำลังอัด (ตัน) : 200
 • ระยะยืด (มม.) : 300
 • ความสูงกระบอก : 462
 • ขนาด (มม.) : 235
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630B 
 • น้ำหนัก (กก.) : 146

ORDER CODE : EDX-2502

 • กำลังอัด (ตัน) : 250
 • ระยะยืด (มม.) : 50
 • ความสูงกระบอก : 235
 • ขนาด (มม.) : 275
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630B 
 • น้ำหนัก (กก.) : 89

ORDER CODE : EDX-2506

 • กำลังอัด (ตัน) : 250
 • ระยะยืด (มม.) : 150
 • ความสูงกระบอก : 335
 • ขนาด (มม.) : 275
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630B 
 • น้ำหนัก (กก.) : 136

ORDER CODE : EDX-25012

 • กำลังอัด (ตัน) : 250
 • ระยะยืด (มม.) : 300
 • ความสูงกระบอก : 485
 • ขนาด (มม.) : 275
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630B 
 • น้ำหนัก (กก.) : 207

ORDER CODE : EDX-3002

 • กำลังอัด (ตัน) : 300
 • ระยะยืด (มม.) : 50
 • ความสูงกระบอก : 322
 • ขนาด (มม.) : 310
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630BIII 
 • น้ำหนัก (กก.) : 184

ORDER CODE : EDX-3006

 • กำลังอัด (ตัน) : 300
 • ระยะยืด (มม.) : 150
 • ความสูงกระบอก : 422
 • ขนาด (มม.) : 310
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630BIII 
 • น้ำหนัก (กก.) : 232

ORDER CODE : EDX-30012

 • กำลังอัด (ตัน) : 300
 • ระยะยืด (มม.) : 300
 • ความสูงกระบอก : 572
 • ขนาด (มม.) : 310
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630BIII 
 • น้ำหนัก (กก.) : 303

ORDER CODE : EDX-4002

 • กำลังอัด (ตัน) : 400
 • ระยะยืด (มม.) : 50
 • ความสูงกระบอก : 374
 • ขนาด (มม.) : 350
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630BIII 
 • น้ำหนัก (กก.) : 270

ORDER CODE : EDX-4006

 • กำลังอัด (ตัน) : 400
 • ะยะยืด (มม.) : 150
 • ความสูงกระบอก : 474
 • ขนาด (มม.) : 350
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630BIII 
 • น้ำหนัก (กก.) : 330

ORDER CODE : EDX-40012

 • กำลังอัด (ตัน) : 400
 • ระยะยืด (มม.) : 300
 • ความสูงกระบอก : 624
 • ขนาด (มม.) : 350
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630BIII 
 • น้ำหนัก (กก.) : 421

ORDER CODE : EDX-5002

 • กำลังอัด (ตัน) : 500
 • ระยะยืด (มม.) : 50
 • ความสูงกระบอก : 419
 • ขนาด (มม.) : 400
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630BIII 
 • น้ำหนัก (กก.) : 410

ORDER CODE : EDX-5006

 • กำลังอัด (ตัน) : 500
 • ระยะยืด (มม.) : 150
 • ความสูงกระบอก : 519
 • ขนาด (มม.) : 400
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630BIII 
 • น้ำหนัก (กก.) : 480

ORDER CODE : EDX-50012

 • กำลังอัด (ตัน) : 500
 • ระยะยืด (มม.) : 300
 • ความสูงกระบอก : 669
 • ขนาด (มม.) : 400
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630BIII 
 • น้ำหนัก (กก.) : 559

ORDER CODE : EDX-6002

 • กำลังอัด (ตัน) : 600
 • ระยะยืด (มม.) : 50
 • ความสูงกระบอก : 429
 • ขนาด (มม.) : 430
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630BIII 
 • น้ำหนัก (กก.) : 474

ORDER CODE : EDX-6006

 • กำลังอัด (ตัน) : 600
 • ระยะยืด (มม.) : 150
 • ความสูงกระบอก : 529
 • ขนาด (มม.) : 430
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630BIII 
 • น้ำหนัก (กก.) : 565

ORDER CODE : EDX-60012

 • กำลังอัด (ตัน) : 600
 • ระยะยืด (มม.) : 300
 • ความสูงกระบอก : 679
 • ขนาด (มม.) : 430
 • ใช้ร่วมปั๊ม : CB-630BIII 
 • น้ำหนัก (กก.) : 710

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **
 
 


 


 
 
 
 
 
 สินค้าเกี่ยวข้อง
New

TIGER EQUIPMENT : เครื่องมือไฮโดรลิค

Hydraulic cylinders Pancake Locknut, Load Return.

New

TIGER EQUIPMENT : เครื่องมือไฮโดรลิค

Hydraulic cylinders Double Acting Hydraculic Return

New

TIGER EQUIPMENT : เครื่องมือไฮโดรลิค

Hydraulic cylinders Double Acting Hollow Center

New

TIGER EQUIPMENT : เครื่องมือไฮโดรลิค

Hydraulic cylinders Single Acting, Hollow Center, Spring Return.

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า