ปั๊มลมระบบสายพาน รุ่น PP-Series

PUMA ปั๊มลม

ปั๊มลมระบบสายพาน Belt Drive Air Compressors

Share

Share

ปั๊มลมระบบสายพาน Belt Drive Air Compressors
 
 
ORDER CODE : PP1
 • มอเตอร์ Puma แท้ขนาด 1/4 แรงม้า
 • ปั๊มลมแบบลูกสูบ , กระบอกสูบ 1 สูบ
 • ถังเก็บลมขนาด 36 ลิตร
 • อัตราการผลิตลม 55.80 ลิตร/นาที
ORDER CODE : PP2
 • มอเตอร์ Puma แท้ขนาด 1/2 แรงม้า
 • ปั๊มลมแบบลูกสูบ , กระบอกสูบ 2 สูบ
 • ถังเก็บลมขนาด 64 ลิตร
 • อัตราการผลิตลม 119.60 ลิตร/นาที
ORDER CODE : PP2P
 • มอเตอร์ Puma แท้ขนาด 1/2 แรงม้า
 • ปั๊มลมแบบลูกสูบ , กระบอกสูบ 2 สูบ
 • ถังเก็บลมขนาด 92 ลิตร
 • อัตราการผลิตลม 119.60 ลิตร/นาที
ORDER CODE : PP21
 • มอเตอร์ Puma แท้ขนาด 1 แรงม้า
 • ปั๊มลมแบบลูกสูบ , กระบอกสูบ 2 สูบ
 • ถังเก็บลมขนาด 92 ลิตร
 • อัตราการผลิตลม 203.20 ลิตร/นาที
ORDER CODE : PP22
 • มอเตอร์ Puma แท้ขนาด 2 แรงม้า
 • ปั๊มลมแบบลูกสูบ , กระบอกสูบ 2 สูบ
 • ถังเก็บลมขนาด 148 ลิตร
 • อัตราการผลิตลม 298.00 ลิตร/นาที
ORDER CODE : PP32
 • มอเตอร์ Puma แท้ขนาด 2 แรงม้า
 • ปั๊มลมแบบลูกสูบ , กระบอกสูบ 3 สูบ
 • ถังเก็บลมขนาด 148 ลิตร
 • อัตราการผลิตลม 330.00 ลิตร/นาที
ORDER CODE : PP23
 • มอเตอร์ Puma แท้ขนาด 3 แรงม้า
 • ปั๊มลมแบบลูกสูบ , กระบอกสูบ 2 สูบ
 • ถังเก็บลมขนาด 165 ลิตร
 • อัตราการผลิตลม 550.00 ลิตร/นาที
ORDER CODE : PP23P
 • มอเตอร์ Puma แท้ขนาด 3 แรงม้า
 • ปั๊มลมแบบลูกสูบ , กระบอกสูบ 2 สูบ
 • ถังเก็บลมขนาด 260 ลิตร
 • อัตราการผลิตลม 550.00 ลิตร/นาที
 
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **