ปั๊มลมระบบสายพาน รุ่น PP-Series

PUMA ปั๊มลม

ปั๊มลมระบบสายพาน Belt Drive Air Compressors

Share

Share

ปั๊มลมระบบสายพาน Belt Drive Air Compressors
 
 
ORDER CODE : PP35A
 • มอเตอร์ Puma แท้ขนาด 5 แรงม้า
 • ปั๊มลมแบบลูกสูบ , กระบอกสูบ 3 สูบ
 • ถังเก็บลมขนาด 165 ลิตร
 • อัตราการผลิตลม 890.00 ลิตร/นาที
ORDER CODE : PP35
 • มอเตอร์ Puma แท้ขนาด 5 แรงม้า
 • ปั๊มลมแบบลูกสูบ , กระบอกสูบ 3 สูบ
 • ถังเก็บลมขนาด 260 ลิตร
 • อัตราการผลิตลม 890.00 ลิตร/นาที
ORDER CODE : PP35P
 • มอเตอร์ Puma แท้ขนาด 5 แรงม้า
 • ปั๊มลมแบบลูกสูบ , กระบอกสูบ 3 สูบ
 • ถังเก็บลมขนาด 315 ลิตร
 • อัตราการผลิตลม 890.00 ลิตร/นาที
ORDER CODE : PP275A
 • มอเตอร์ Puma แท้ขนาด 7.5 แรงม้า
 • ปั๊มลมแบบลูกสูบ , กระบอกสูบ 2 สูบ
 • ถังเก็บลมขนาด 260 ลิตร
 • อัตราการผลิตลม 1280.00 ลิตร/นาที
ORDER CODE : PP275
 • มอเตอร์ Puma แท้ขนาด 7.5 แรงม้า
 • ปั๊มลมแบบลูกสูบ , กระบอกสูบ 2 สูบ
 • ถังเก็บลมขนาด 315 ลิตร
 • อัตราการผลิตลม 1280.00 ลิตร/นาที
ORDER CODE : PP310A
 • มอเตอร์ Puma แท้ขนาด 10 แรงม้า
 • ปั๊มลมแบบลูกสูบ , กระบอกสูบ 3 สูบ
 • ถังเก็บลมขนาด 260 ลิตร
 • อัตราการผลิตลม 1780.00 ลิตร/นาที
ORDER CODE : PP310
 • มอเตอร์ Puma แท้ขนาด 10 แรงม้า
 • ปั๊มลมแบบลูกสูบ , กระบอกสูบ 3 สูบ
 • ถังเก็บลมขนาด 315 ลิตร
 • อัตราการผลิตลม 1780.00 ลิตร/นาที
ORDER CODE : PP310P
 • มอเตอร์ Puma แท้ขนาด 10 แรงม้า
 • ปั๊มลมแบบลูกสูบ , กระบอกสูบ 3 สูบ
 • ถังเก็บลมขนาด 520 ลิตร
 • อัตราการผลิตลม 1780.00 ลิตร/นาที
ORDER CODE : PP315A
 • มอเตอร์ Puma แท้ขนาด 15 แรงม้า
 • ปั๊มลมแบบลูกสูบ , กระบอกสูบ 3 สูบ
 • ถังเก็บลมขนาด 315 ลิตร
 • อัตราการผลิตลม 2850.00 ลิตร/นาที
ORDER CODE : PP315
 • มอเตอร์ Puma แท้ขนาด 15 แรงม้า
 • ปั๊มลมแบบลูกสูบ , กระบอกสูบ 3 สูบ
 • ถังเก็บลมขนาด 520 ลิตร
 • อัตราการผลิตลม 2850.00 ลิตร/นาที
ORDER CODE : PP320
 • มอเตอร์ Puma แท้ขนาด 20 แรงม้า
 • ปั๊มลมแบบลูกสูบ , กระบอกสูบ 3 สูบ
 • ถังเก็บลมขนาด 700 ลิตร
 • อัตราการผลิตลม 3000.00 ลิตร/นาที
ORDER CODE : PP430
 • มอเตอร์ Puma แท้ขนาด 30 แรงม้า
 • ปั๊มลมแบบลูกสูบ , กระบอกสูบ 4 สูบ
 • ถังเก็บลมขนาด 800 ลิตร
 • อัตราการผลิตลม 3807.00 ลิตร/นาที
 
** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **