ปั้มลมอันโหลดดิ้งระบบเครื่องยนต์ TPU-Series

PUMA ปั๊มลม

ปั้มลมอันโหลดดิ้งระบบเครื่องยนต์ TPU-Series Unloading Belt Drive เหมาะสำหรับงานใช้นอกสถานที่ ไม่มีไฟฟ้า ติดรถซ่อมบำรุง

Share

Share

ปั้มลมอันโหลดดิ้งระบบเครื่องยนต์ TPU-Series Unloading Belt Drive เหมาะสำหรับงานใช้นอกสถานที่ ไม่มีไฟฟ้า ติดรถซ่อมบำรุง
 
 
ORDER CODE : TPU-10
 • กำลังเครื่องยนต์ 1 แรงม้า
 • จำนวนลูกสูบ 2
 • ถังเก็บลมขนาด 92 ลิตร
 • อัตราการผลิตลม 203.2 ลิตร/นาที
ORDER CODE : TPU-20
 • กำลังเครื่องยนต์ 2 แรงม้า
 • จำนวนลูกสูบ 2
 • ถังเก็บลมขนาด 148 ลิตร
 • อัตราการผลิตลม 298.0 ลิตร/นาที
ORDER CODE : TPU-30
 • กำลังเครื่องยนต์ 3 แรงม้า
 • จำนวนลูกสูบ 2
 • ถังเก็บลมขนาด 165 ลิตร
 • อัตราการผลิตลม 550.0 ลิตร/นาที
ORDER CODE : TPU-30P
 • กำลังเครื่องยนต์ 3 แรงม้า
 • จำนวนลูกสูบ 2
 • ถังเก็บลมขนาด 260 ลิตร
 • อัตราการผลิตลม 550.0 ลิตร/นาที
ORDER CODE : TPU-50
 • กำลังเครื่องยนต์ 5 แรงม้า
 • จำนวนลูกสูบ 3
 • ถังเก็บลมขนาด 260 ลิตร
 • อัตราการผลิตลม 890.0 ลิตร/นาที
ORDER CODE : TPU-50P
 • กำลังเครื่องยนต์ 5 แรงม้า
 • จำนวนลูกสูบ 3
 • ถังเก็บลมขนาด 315 ลิตร
 • อัตราการผลิตลม 890.0 ลิตร/นาที
ORDER CODE : TPU-75
 • กำลังเครื่องยนต์ 7.5 แรงม้า
 • จำนวนลูกสูบ 2
 • ถังเก็บลมขนาด 315 ลิตร
 • อัตราการผลิตลม 1280.0 ลิตร/นาที
ORDER CODE : TPU-100
 • กำลังเครื่องยนต์ 10 แรงม้า
 • จำนวนลูกสูบ 3
 • ถังเก็บลมขนาด 315 ลิตร
 • อัตราการผลิตลม 1780.0 ลิตร/นาที
ORDER CODE : TPU-150
 • กำลังเครื่องยนต์ 15 แรงม้า
 • จำนวนลูกสูบ 3
 • ถังเก็บลมขนาด 520 ลิตร
 • อัตราการผลิตลม 2850.0 ลิตร/นาที

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **