ปากกาเชื่อมท่อ

RIDGID : เครื่องมือก่อสร้าง

ปากกาเชื่อมท่อ ผลิตจากวัสดุที่ออกแบบมาเพื่อทนต่อความร้อนและแรงตรึงเป็นอย่างดี โดยใช้โซ่ยึดท่อไว้ และทำให้ง่ายต่อการเชื่อมท่อลักษณะต่างๆ