เครื่องมือช่าง เครื่องมือฮาร์ดแวร์ HANDTOOLS


 

 

 

 

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ไขควงชิ้นเล็กชุดสำหรับงานละเอียด

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ไขควงชิ้นเล็กชุดสำหรับงานละเอียด

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ไขควงด้ามหุ้มยางชุด 2 ชิ้น

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ไขควงด้ามหุ้มยางชุด 4 ชิ้น

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ไขควงด้ามหุ้มยางชุด 6 ชิ้น

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ไขควงด้ามหุ้มยางชุด 8 ชิ้น

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ไขควงด้ามหุ้มยางชุด 5 ชิ้น

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ผลิตจากพลาสติกและเหล็กประกับกันเหมาะมือใช้งานง่าย

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ใช้ตัดและตกแต่งกิ่งไม้

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ไขควงหัวสลับ

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ใช้ตัดและตกแต่งกิ่งไม้

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Sheet Metal Nibbler

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Automatic Wire Stripper

SENATOR : เครื่องมือช่าง

กบไสไม้ Jack Plane

SENATOR : เครื่องมือช่าง

กบไสไม้ No. 4 Used for general purpose smoothing and final finishing.Featuring a robust level cap designed to lock down on three points for secure location of the cutting iron.High performance carbon steel blade, hardened and tampered to retain a keen cutting edge to cut even the hardest of woods.

SENATOR : เครื่องมือช่าง

กบไสไม้ Block Plane

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Utility Knives

SENATOR : เครื่องมือช่าง

General Purpose Household Scissors

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Kitchen Scissors - Offset Handle

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Lead Lamp Plastic Cage Senator Lead Lamp Plastic Cage

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Lead Lamp Plastic Cage Senator Lead Lamp Plastic Cage

SENATOR : เครื่องมือช่าง

MECHANICS 1-PCE PLASTIC CREEPER Lightweight Plastic Creeper Board

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Oil Filter Wrench

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Carton & Strap Cutter

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Chromed Drop Forged Adjustable Wrenches

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Locking Knife

SENATOR : เครื่องมือช่าง

2 Blade Pocket Knife

SENATOR : เครื่องมือช่าง

6 Blade Pocket Knife

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Retractable Trimming Knife

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Retractable Trimming Knife

SENATOR : เครื่องมือช่าง

General Purpose Straight Blade Tinsnips

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Rubber Mallet ( Wooden Shaft )

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Decorators Set

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Roller Kit

SENATOR : เครื่องมือช่าง

5 Piece Paint Pad Set

SENATOR : เครื่องมือช่าง

President Decorator’s Tools

SENATOR : เครื่องมือช่าง

President Decorator’s Tools

SENATOR : เครื่องมือช่าง

President Decorator’s Tools

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Combi Shave Hook

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Bird Cage Paint Roller