เครื่องมืออัดจารบี LUBRICATION EQUIPMENT

New

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี

ปั้มมือบีบน้ำมันพลาสติก มีขนาดให้เลือกสำหรับภาชนะ 205 ลิตร

New

KENNEDY เครื่องมืออัดจารบี

ปั้มมือบีบน้ำมันพลาสติก มีขนาดให้เลือกสำหรับภาชนะ 205 ลิตร

New

KENNEDY เครื่องมืออัดจารบี

ปั้มมือบีบน้ำมันพลาสติก มีขนาดให้เลือกสำหรับภาชนะ 25 ลิตร

YAMOTO เครื่องมืออัดจารบี

กระบอกอัดจารบี 400 cc Pistol Style - Steel Grease Gun

YAMOTO เครื่องมืออัดจารบี

กระบอกอัดจารบี 120 cc Piston-Type - Grease Gun -GCP120

YAMOTO เครื่องมืออัดจารบี

กระบอกอัดจารบีใช้แรงดัน 120 cc Push-Type - Steel Grease Gun - PTG120

KENNEDY เครื่องมืออัดจารบี

กระบอกอัดจารบี บอดี้พลาสติก ขนาดความจุ 100 cc PP100 Grease Gun

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี

กระบอกอัดจารบีใช้ลม ความจุ 400 cc Pistol Type Pneumatic Grease Gun - PGC400

KENNEDY เครื่องมืออัดจารบี

กระบอกอัดจารบีใช้ลม ความจุ 400 cc Pneumatic Grease Gun - PG400

KENNEDY เครื่องมืออัดจารบี

กระบอกอัดจารบี ความจุ 500 cc TG-PRO500 Grease Guns

KENNEDY เครื่องมืออัดจารบี

กระบอกอัดจารบี ความจุ 120 cc Professional TG120 Grease Gun

KENNEDY เครื่องมืออัดจารบี

กระบอกอัดจารบีแบบแรงดัน มีให้เลือกทั้งขนาดความจุ 35 และ 140 cc

KENNEDY เครื่องมืออัดจารบี

กระบอกอัดจารบีมือโยก ความจุ 200 cc

KENNEDY เครื่องมืออัดจารบี

กระบอกอัดจารบีมือโยก ความจุ 500 cc

KENNEDY เครื่องมืออัดจารบี

กระบอกอัดจารบีมือโยก ความจุ 500 cc

MARATHON : เครื่องมืออัดจารบี GREASING EQUIPMENTS

กระบอกอัดจารบี ท่อส่งแข็ง-ท่ออ่อน 500CC

YAMASAKI : เครื่องมืออัดจารบี

Flow Meter

YAMASAKI : เครื่องมืออัดจารบี

Hand Operated Grease Gun 1/4PS

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี

For use with Kennedy grease guns and all other hydraulic grease equipment.

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี

For use with Kennedy grease guns and all other hydraulic grease equipment.

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี

For use with Kennedy grease guns and all other hydraulic grease equipment.

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี

For use with Kennedy grease guns and all other hydraulic grease equipment.

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี

For use with Kennedy grease guns, flexible hoses improve access in confined spaces, 1/8” BSP connecting threads.

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี

With 3/4” BSP male threads. Both models can be locked into the off position by use of a padlock or locking pin.

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี

Mobile Waste Oil Drainer

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี

GFP/HP-02/PRO HIGH PRESSURE GREASE DISPENSING PUMP Kennedy High Pressure Grease Dispensing Pump

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี

205L TILTING DRUM CRADLE Kennedy Tilting Drum Cradle

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี

Kennedy Hydraulic Grease Nipple Kit

KENNEDY : เครื่องมืออัดจารบี

FEBK10 Pneumatic fluid extractor for use in draining engine oil water, fuel and hydraulic fluids from vehicles engines and other mechanical equipment, bleeding brake/clutch fluid and collection of other non-corrosive fluid spillage. High capacity 10 litre fluid reservoir ideal for garage, extension tube storage, used for workshop and onsite use. Supplied with 1500mm x 15mm initial tubing with extension tubes; 700mm x 6mm, 360mm x 10mm, 310mm x 6mm and 380mm brake bleeder attachment. Air supply 70-110psi (5-8 bar), air consumption 180ltr/min, vacuum (maximum) 500mm HG, extraction Rate 2.5Ltr/min., air Inlet Size 1/4” BSP.

KENNEDY เครื่องมืออัดจารบี

Lever Type LP12.5 Direct high pressure lubricating system with centre pump, metal dust cover/lid with integral stabiliser and fixing mechanism. Flexible delivery tube with offset nozzle. Suitable for medium greases. Discharge per stroke 3.8cm3, tube length 375mm, inlet on pump max. 260mm. Barrel not included.

MACNAUGHT(copy)

GREASE ACCESSORIES

MACNAUGHT

GREASE ACCESSORIES

MACNAUGHT

The C11-01 is a lever-action gear oil pump compatible with both 60L & 205L drums. The C11 oil pump can handle the tough jobs dispensing right through to gear oils viscosities. Provides up to 75ml per stroke. 1.8m hose and non-drip nozzle included. Optional CF strainer available for ATF & hydraulic oils.

MACNAUGHT

Spring pump for automatic dispensing of engine or gear oils.

MACNAUGHT

The K29 FLEXIGUN® is a classic grease gun that incorporates a unique variable stroke piston and valve arrangement for true one handed operation. The push in handle is easy to use and requires much less effort to operate. Increased pressure can be produced by short strokes (low volume) or high volume using a long stroke (low pressure). Heavy duty pistol grip construction with comfortable ergonomics to suit 450g grease cartridges, bulk filling or Macnaught J3 grease transfer pump loading. The K29 is fully repairable with a strong die cast head and heavy gauge steel barrel for extra long service life.

MACNAUGHT

The C16-01 suction gun (500ml) is used to transfer most oils, new or used, in and out of enclosed gearboxes, differentials, transfer cases and engine sumps. The C16-01 is also great for in-field use for top-ups and extraction. Can handle oils up to SAE140 viscosity.

MACNAUGHT

The R-SERIES, R500S offer a heavy-duty solution for medium to large workshops or mobile applications. Stub pumps are best suited for wall or remote mounting. R500T drum pump has the same performance as the R-SERIES, R500S stub pump range but with the extended suction tube included. This allows direct from container/drum dispensing into a workshop system possibly feeding multiple dispensing points.

MACNAUGHT

The R-SERIES, R1000S offer a heavy-duty solution for medium to large workshops or mobile applications. Stub pumps are best suited for wall or remote mounting. R1000T drum pump has the same performance as the R-SERIES, R1000S stub pump but with the extended suction tube included. Suits 205L drums.

MACNAUGHT

R100T drum pump has the same performance as the R-SERIES, R300S stub pump but with the extended suction tube. Suits 205L drums.

MACNAUGHT

R300T drum pump has the same performance as the R-SERIES, R300S stub pump but with the extended suction tube. Suits 205L drums. The R-SERIES, R300S offer a heavy-duty solution for medium to large workshops or mobile applications. Stub pumps are best suited for wall or remote mounting.