กลุ่มรหัสสินค้าในเครือ KENNEDY

รวมกลุ่มสินค้าในเครือ KENNEDY, SENATOR, YAMATO,
KOBE TOOLS, YORK, EDISON, SHERWOOD, SWISSTECH, AVON, SITESAFE , TUFFSAFE, OXFORD, INDEXA-SEIKI, MATLOCK
 

กรณีทราบรหัสหมวดย่อย/กลุ่มสินค้า ดูจากตัวเลขสามหลักแรก เช่น KEN-501-0620K, OXD-331-2280K
สามารถเลือกหมวดเพื่อเจาะจงกลุ่มสินค้า ค้นหาได้สะดวกขึ้น ดังนี้