ลูกบล็อกชนิดต่างๆ

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกเดือยโผล่หัวหกเหลี่ยมยาว 95 มม. มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ T20 - T50

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

มีให้เลือกทั้งชนิดหกเหลี่ยมยาวขนาด 4 - 10 มม. และปากท็อกซ์ยาวขนาด T20 - T50

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกเดือยโผล่หัวหกเหลี่ยมยาว 100 มม. มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ H4 - H10

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกเดือยโผล่หัวไขควงปากแบน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3/16 - 1/4 นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกเดือยโผล่หัวไขควงปากแฉก มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ No.1 - 4

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกเดือยโผล่หัวหกเหลี่ยม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3 - 10 มม. และ 1/8 - 7/32 นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกสั้นชนิดท็อกซ์ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ E6 - E16

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกยาวชนิด 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3/8 - 9/16 นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกยาวมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 22 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกสั้นรุ่นมาตรฐาน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 22 มม.

KENNEDY

ลูกบล็อกยาวชนิด 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 22 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกตัวยาวหกเหลี่ยม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 10 - 14 มม.

KENNEDY

ลูกบล็อกสั้น 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/8 - 1/2 นิ้ว

KENNEDY

ลูกบล็อกสั้น 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 22 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกเดือยโผล่ หัวหกเหลี่ยม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3 - 8 มม. (1/8 - 5/16 นิ้ว)

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกเดือยโผล่ หัวไขควงปากแฉก มีขนาดให้เลือกตั้งแต่เบอร์ 1 - 4

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกเดือยโผล่ หัวไขควงปากแบน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 4 - 7 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกเดือยโผล่หัว TORX มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ T6 - T40

KENNEDY

ลูกบล็อกมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 4 - 14 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 0 - 6 BA

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3/16 - 9/16 นิ้ว

KENNEDY

ลูกบล็อกมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3/16 - 9/16 นิ้ว

KENNEDY

ลูกบล็อกมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3/16 - 9/16 นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 4 - 14 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3/16 - 9/16 นิ้ว

KENNEDY

ลูกบล็อกมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3/16 - 9/16 นิ้ว

KENNEDY

ลูกบล็อกสั้นมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 4 - 14 มม.

KENNEDY

ส่วนข้อต่อลูกบล็อก สำหรับใช้งานกับประแจแหวนฟรีข้างปากตาย

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกสั้นรุ่นมาตรฐาน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 4 - 14 มม.

KENNEDY

ลูกบล็อกสำหรับใช้กับประแจแหวนฟรีข้างปากตาย มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 10 มม. - 19 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

A heavy duty range designed to cope with the demands of industrial agricultural machinery and heavy plant, static or mobile. All Kennedy Professional sockets have a unique double knurl to give a high grip which is essential for a quick tool change when your hands are greasy/oily. The 12 point bi-hexagon side drive design will give a higher torque thannormal sockets, grip worn nuts and will not round off existing nuts.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Single-Hexagon Sockets SINGLE HEX SOCKET 3/8" SQ DR

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

KEN-GRIP SOCKET 1/2" SQ DR

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Used most often in the automotive and aerospace industries. The weight to strength ratio ensures the reliability and accessibility that is so important in this type of production environment. For insertion and removal of fasteners and fixings using 3/8”square drive tooling.

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อก 6P/12P ขนาด 1/2"

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อก 6P ขนาด 3/4"

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Manufactured from high quality chrome molybdenum steel. Black oxidised finish with permanent laser etched markings

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Manufactured from high quality chrome molybdenum steel. Black oxidised finish with permanent laser etched markings

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Manufactured from high quality chrome molybdenum steel. Black oxidised finish with permanent laser etched markings

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Manufactured from high quality chrome molybdenum steel. Black oxidised finish with permanent laser etched markings