ชุดลูกบล็อก

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-1640K

For the removal of diesel injection pumps from the following engines: DPP010, DPP020, DPP030.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-1820K

Three piece universal set. Essential for servicing today's computer-controlled vehicle systems. Easily removes exhaust gas oxygen sensors (known as ‘EGO’, ‘O2’ or ‘Lambda’ sensors), vacuum switches and pressur, Vauxhe switches. Also suitable for diesel injectors found on Mitsubishi, Nissan, Opelall and VW vehicles. Made from heat treated cast steel.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS4305A/10

ลูกบล็อก ยาว 12 เหลี่ยม ชุด 10 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS4300A/10

ลูกบล็อก ยาว 6 เหลี่ยม ชุด 10 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS4305M/10

ลูกบล็อก ยาว 12 เหลี่ยม ชุด 10 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS4300M/10

ลูกบล็อก ยาว 6 เหลี่ยม ชุด 10 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS4406M/10

ลูกบล็อก สั้น 12 เหลี่ยม ชุด 10 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS4401M/10

ลูกบล็อก สั้น 6 เหลี่ยม ชุด 10 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS4405M/10

ลูกบล็อก สั้น 12 เหลี่ยม ชุด 10 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS4400M/10

ลูกบล็อก สั้น 6 เหลี่ยม ชุด 10 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS3305A/9

ลูกบล็อก ยาว 12 เหลี่ยม ชุด 9 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS3300A/9

ลูกบล็อก ยาว 6 เหลี่ยม ชุด 9 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS3305M/12

ลูกบล็อก ยาว 12 เหลี่ยม ชุด 12 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS3300M/12

ลูกบล็อก ยาว 6 เหลี่ยม ชุด 12 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS3305M/8

ลูกบล็อก ยาว 12 เหลี่ยม ชุด 8 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS3300M/8

ลูกบล็อก ยาว 6 เหลี่ยม ชุด 8 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS3405A/9

ลูกบล็อก สั้น 12 เหลี่ยม ชุด 9 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS3400A/9

ลูกบล็อก สั้น 6 เหลี่ยม ชุด 9 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS3405M/12

ลูกบล็อก สั้น 12 เหลี่ยม ชุด 12 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS3400M/12

ลูกบล็อก สั้น 6 เหลี่ยม ชุด 12 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS3405M/8

ลูกบล็อก สั้น 12 เหลี่ยม ชุด 8 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS3400M/8

ลูกบล็อก สั้น 6 เหลี่ยม ชุด 8 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS2305A/10

ลูกบล็อก ยาว 12 เหลี่ยม ชุด 10 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS2305A/9

ลูกบล็อก ยาว 12 เหลี่ยม ชุด 9 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS2300A/9

ลูกบล็อก ยาว 6 เหลี่ยม ชุด 9 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS2305M/12

ลูกบล็อก ยาว 12 เหลี่ยม ชุด 12 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS2300M/12

ลูกบล็อก ยาว 6 เหลี่ยม ชุด 12 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS2405A/10

ลูกบล็อกสั้น 12 เหลี่ยม ชุด 10 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS2405A/9

ลูกบล็อกสั้น 12 เหลี่ยม ชุด 9 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS2400A/9

ลูกบล็อกสั้น 6 เหลี่ยม ชุด 9 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS2405M/12

ลูกบล็อกสั้น 12 เหลี่ยม ชุด 12 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง RS2400M/12

ลูกบล็อกสั้น 6 เหลี่ยม ชุด 12 ชิ้น ในรางเหล็ก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

1” Drive BSW Size, Deep Length, 6-Point Conform to: SAE, USA Federal Standard GGG-W-660A. Manufactured from high quality chrome molybdenum steel. Black oxidised finish with permanent laser etched markings.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Socket sizes: 27, 30, 32, 33, 36, 41 and 46mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

3/8" Impact Socket Sets

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

7 Piece Set - Metric Standard length: 19, 24, 27, 30, 32, 36 and 46mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

These extra deep sockets are six point single hexagon with a black oxidised finish and conform to DIN 3129, Inch SAE and USA Federal Standard GGG-W-660A.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-1720K

Kennedy Oil Drain Plug Key Set

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-8020K

Three piece universal set. Essential for servicing today's computer-controlled vehicle systems. Easily removes exhaust gas oxygen sensors (known as ‘EGO’, ‘O2’ or ‘Lambda’ sensors), vacuum switches and pressur, Vauxhe switches. Also suitable for diesel injectors found on Mitsubishi, Nissan, Opelall and VW vehicles. Made from heat treated cast steel.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

- 9 Piece Set - Deep Metric - 10, 12, 13, 14, 17, 19, 24, 27 and 30mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้