ลูกบล็อกยาว

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6305A

ลูกบล็อก ยาว 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 3/4 - 2.7/16 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6300A

ลูกบล็อก ยาว 6 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 3/4 - 2.7/16 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6305M

ลูกบล็อก ยาว 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 17 - 65 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 6300M

ลูกบล็อก ยาว 6 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 17 - 65 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง4305A

ลูกบล็อก ยาว 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 5/16 - 1.13/16 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง4300A

ลูกบล็อก ยาว 6 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 5/16 - 1.13/16 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 4305M

ลูกบล็อก ยาว 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 8 - 38 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 4300M-BK

ลูกบล็อก ยาว หัวขัน 6 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 8 - 38 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 4300M

ลูกบล็อก ยาว 6 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 8 - 38 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 3305A

ลูกบล็อก ยาว 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 3/16 - 1 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 3300A

ลูกบล็อก ยาว 6 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 3/16 - 1 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 3305M

ลูกบล็อก ยาว 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 5.5-27 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 3300M

ลูกบล็อก ยาว 6 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 5.5-27 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 2305A

ลูกบล็อก ยาว 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 3 - 14 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 2300A

ลูกบล็อก ยาว 6 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 3 - 14 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 2305M

ลูกบล็อก ยาว 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 3 - 14 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOKEN : เครื่องมือช่าง 2300M

ลูกบล็อก ยาว 6 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือก 3 - 14 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

1” Drive BSW Size, Deep Length, 6-Point Conform to: SAE, USA Federal Standard GGG-W-660A. Manufactured from high quality chrome molybdenum steel. Black oxidised finish with permanent laser etched markings.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

1” Drive Inch Size, Deep Length, 6-Point Conform to: SAE, USA Federal Standard GGG-W-660A.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Manufactured from high quality chrome molybdenum steel. Black oxidised finish with permanent laser etched markings. Sizes 1/2” and above feature a hole to accommodate a pin and ring to prevent accidental removal for added security.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Impact sockets and accessories are manufactured from high quality chrome molybdenum steel. Black oxidised finish with permanent laser etched markings. Conform to: Metric DIN 3129, Imperial SAE USA Federal Standard GGG-W-660A.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

1/2” Drive Metric, Deep Length, 6-Point Conform to: DIN 3129.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

1” Drive Metric, Deep Length, 6-Point Conform to: DIN 3129.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

3/4” Drive Metric, Deep Length, 6-Point

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Hexagon sizes: 4, 5, 6, 7, 8, 10 and 12mm Conforms to DIN 3129.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Hexagon sizes: 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18 and 19mm.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Socket sizes: 17, 19, and 21mm. Colour coded for easy identification.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Torx Drivers: T40, T45, T47, T50, T55, T60 and T70.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-2760K

1/2” square drive. 22mm hex. x 90mm length. Cutaway section allows socket to pass overwiring.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ลูกบล็อกลมยาว ขนาด 1 นิ้ว 6PT มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 19 - 65 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ลูกบล็อกลมยาว ขนาด 3/4 นิ้ว 6PT มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 17 - 55 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE เครื่องมือช่าง KCH077 Series

ลูกบล็อกลมยาว ขนาด 1/2 นิ้ว 6PT มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 32

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE เครื่องมือช่าง KCH076 Series

ลูกบล็อกลมยาวบาง มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 17 - 21 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ลูกบล็อกยาว 1/2 นิ้ว 6 เหลี่ยม / 12 เหลี่ยม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 32 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ลูกบล็อกยาว 3/8 นิ้ว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 17 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KOCHE

ลูกบล็อกยาว 1/4 นิ้ว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6 - 13 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

YAMOTO

ลูกบล็อก มี 2 ขนาดให้เลือก M10 - M14

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

YAMOTO

ลูกบล็อกยาวสิบสองเหลี่ยมมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 10 - 22 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

YAMOTO

ลูกบล็อกยาวชนิดหกเหลี่ยม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 14 มม.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ลูกบล็อกตัวยาวสิบสองเหลี่ยม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 1 1/4 นิ้ว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้