ตะไบชนิดต่างๆ

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

A split file handle can cause a serious industrial accident.

SHERWOOD : เครื่องมือช่าง

METRIC INT/EXT THREAD RESTORER Thread Restoring Files

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ตะไบครึ่งวงกลม ด้ามหุ้มยางกันลื่น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 12 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ตะไบกลม ด้ามหุ้มยางกันลื่น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 12 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ตะไบสามเหลี่ยม ด้ามหุ้มยางกันลื่น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 12 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ตะไบสี่เหลี่ยม ด้ามหุ้มยางกันลื่น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 12 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ตะไบแบน ด้ามหุ้มยางกันลื่น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 12 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ตะไบบุ้ง ด้ามหุ้มยางกันลื่น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 8 - 12 นิ้ว

KENNEDY

ตะไบสามเหลี่ยม ในแต่ละด้ามความละเอียดจะต่างกัน พร้อมด้าม ขนาด 200 มม.

KENNEDY

ประกอบด้วยตะไบเพชรแบบ แบน กลม สามเหลี่ยม พร้อมด้าม ทั้งหมด 6 ชิ้น

KENNEDY

ประกอบด้วยด้ามตะไบ ตะไบแบน ตะไบกลม และตะไบท้องปลิง ทั้งหมด 8 ชิ้น

KENNEDY

ประกอบด้วยตะไบเพชรงานละเอียดขนาด 15 ซม. 12 ชิ้น พร้อมซอง

KENNEDY

ประกอบด้วยตะไบเพชรงานละเอียดขนาด 15 ซม. 12 ชิ้น พร้อมซอง

SENATOR

ประกอบด้วยตะไบเพชรขนาด 160 มม. รวม 6 ชิ้นในซองพลาสติก

SENATOR

ประกอบด้วยตะไบเพชรขนาด 160 มม. รวม 12 ชิ้น ในซองพลาสติก

KENNEDY

ประกอบด้วยตะไบเพชรขนาด 160 มม. พร้อมด้ามจับในซองพลาสติก

KENNEDY

6 ชิ้น ประกอบด้วยตะไบเพชรขนาด 160 มม. ทั้งตะไบมือ แบน ท้องปลิง กลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม พร้อมด้ามในซองพลาสติก

KENNEDY

ประกอบด้วยตะไบเพชรขนาด 140 มม. รวม 12 แบบบรรจุซองพลาสติก

SENATOR

6 ชิ้น ประกอบด้วยตะไบเพชรชนิดตะไบแบน กลม ท้องปลิง สามเหลี่ยม พร้อมด้ามจับ

KENNEDY

ตะไบเพชรด้ามกลมขนาด 160 มม. (6.1/2 นิ้ว) มีหลายรูปแบบให้เลือก

KENNEDY

ตะไบเพชรด้ามกลมขนาด 140 มม. (5.1/2 นิ้ว) มีหลายรูปแบบให้เลือก

KENNEDY

ตะไบเพชรงานละเอียดขนาด 15 ซม. มีหลายแบบให้เลือก

KENNEDY

ตะไบเพชรงานละเอียดขนาด 15 ซม. มีหลายแบบให้เลือก

KENNEDY

ตะไบเพชรงานละเอียดขนาด 15 ซม. มีหลายแบบให้เลือก

SENATOR

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม ตะไบท้องปลิง คละขนาดรวม 20 ชิ้น (ไม่มีด้าม)

SENATOR

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม ตะไบท้องปลิง คละขนาดรวม 14 ชิ้น (ไม่มีด้าม)

SENATOR

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม และตะไบท้องปลิง มีให้เลือกหลายขนาด

KENNEDY

ประกอบด้วยตะไบเหล็ก 12 แบบ และตะไบเพชร 6 แบบ

KENNEDY

ประกอบด้วยตะไบมือ สามเหลี่ยม ท้องปลิง กลม แบน สี่เหลี่ยม ขนาด 200 มม. มาพร้อมด้ามไม้ 2 ตัว

KENNEDY

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม ตะไบท้องปลิง ตะไบสามเหลี่ยม ตะไบสี่เหลี่ยม มาพร้อมด้ามตะไบไม้ 2 ตัว

KENNEDY

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม และตะไบท้องปลิง พร้อมด้าม

KENNEDY

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 405 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก

KENNEDY

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 355 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก

KENNEDY

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 305 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก

KENNEDY

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 255 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก

KENNEDY

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 225 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก

KENNEDY

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 200 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก

KENNEDY

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 175 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก

KENNEDY

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 150 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก

KENNEDY

เฉพาะตะไบ (ไม่มีด้าม) ความยาว 100 มม. มีหลายชนิดและระดับความหยาบให้เลือก