ตะไบชุด

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Each set contains: (1 of each) flat, hand, round, half-round three-square and square. Plus two file handles, supplied in PVC wallet. Manufactured to BS498:1990 & US Federal Standards

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Available in seven shapes and two grain sizes offering the solution to finishing problems where material hardness makes conventional files ineffective. Plated with finely selected diamond powder, 120 - 150 mesh. Can be used on tungsten carbide, ceramics, carbon, glass, fibreglass and hardened steels such as stainless steel, nimonics, titanium etc.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

3 PCE HAND CURVED TOOTH MILLED FILE SET Curved Tooth File Set ชุดตะไบฟันโค้ง

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Each set contains: (1 of each) 150mm (6”) and 255mm (10”) files; (3 of each) flat; (2 of each) half-round; (1 of each) round; 1 of 6 piece 16cm cut 2, needle file set.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

14cm (5.1/2") CUT 2 ASSORTED NEEDLE FILE SET-6PCE

New

INGCO : เครื่องมือช่าง

ชุดตะไบ 8 นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยตะไบเพชรแบบ แบน กลม สามเหลี่ยม พร้อมด้าม ทั้งหมด 6 ชิ้น

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยด้ามตะไบ ตะไบแบน ตะไบกลม และตะไบท้องปลิง ทั้งหมด 8 ชิ้น

KENNEDY

ประกอบด้วยตะไบเพชรงานละเอียดขนาด 15 ซม. 12 ชิ้น พร้อมซอง

KENNEDY

ประกอบด้วยตะไบเพชรงานละเอียดขนาด 15 ซม. 12 ชิ้น พร้อมซอง

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยตะไบเพชรขนาด 160 มม. รวม 6 ชิ้นในซองพลาสติก

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยตะไบเพชรขนาด 160 มม. รวม 12 ชิ้น ในซองพลาสติก

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยตะไบเพชรขนาด 160 มม. พร้อมด้ามจับในซองพลาสติก

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

6 ชิ้น ประกอบด้วยตะไบเพชรขนาด 160 มม. ทั้งตะไบมือ แบน ท้องปลิง กลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม พร้อมด้ามในซองพลาสติก

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยตะไบเพชรขนาด 140 มม. รวม 12 แบบบรรจุซองพลาสติก

SENATOR : เครื่องมือช่าง

6 ชิ้น ประกอบด้วยตะไบเพชรชนิดตะไบแบน กลม ท้องปลิง สามเหลี่ยม พร้อมด้ามจับ

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม ตะไบท้องปลิง คละขนาดรวม 20 ชิ้น (ไม่มีด้าม)

SENATOR : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม ตะไบท้องปลิง คละขนาดรวม 14 ชิ้น (ไม่มีด้าม)

SENATOR

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม และตะไบท้องปลิง มีให้เลือกหลายขนาด

KENNEDY

ประกอบด้วยตะไบเหล็ก 12 แบบ และตะไบเพชร 6 แบบ

KENNEDY

ประกอบด้วยตะไบมือ สามเหลี่ยม ท้องปลิง กลม แบน สี่เหลี่ยม ขนาด 200 มม. มาพร้อมด้ามไม้ 2 ตัว

KENNEDY

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม ตะไบท้องปลิง ตะไบสามเหลี่ยม ตะไบสี่เหลี่ยม มาพร้อมด้ามตะไบไม้ 2 ตัว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ประกอบด้วยตะไบมือ ตะไบแบน ตะไบกลม และตะไบท้องปลิง พร้อมด้าม