ตะไบ

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-032-3030K

HAND SECOND RASP Rasp Cut Files - Hand ตะไบช่าง บุ้งหยาบ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-032-4220K, KEN-032-4320K,KEN-032-4420K

8"(200mm) HAND SECOND RASP Rasp Cut Files - Hand ตะไบบุ้ง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-032-3620K, KEN-032-3720K

8"(200mm) HAND SECOND RASP Rasp Cut Files - Hand ตะไบบุ้ง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-032-4810K

12"(305mm) ROUND SMOOTH RASP Rasp Cut Files - Round ตะไบกลม

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-032-2080K, KEN-032-2100K

Straight Tooth Milled Hand File. Manufactured from alloy steel and featuring undercut teeth that produce a more aggressive cut than conventional files and require less operator effort. Suitable for use on a wide variety of materials including aluminium, steels, alloys, brass, copper, wood, plastics etc. Available as standard cut in four blade lengths and two tooth forms. Other styles are available on request. Please note: Handles are not supplied as standard and should be ordered separately as required.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-032-1080K, KEN-032-1100K, KEN-032-1120K

Curved Tooth Milled Hand File. Teeth are arranged in curved contours across the file face. Normally used in automotive body shops for smoothing body panels.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-6640K

16cm (6.1/2") THREE SQUARE CUT 4 NEEDLE FILE Kennedy Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle) - 3 Square

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-6440K

16cm (6.1/2") THREE SQUARE CUT 4 NEEDLE FILE Kennedy Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle) - 3 Square

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-5640K, KEN-031-5670K

14cm (5.1/2") WARDING CUT 4 NEEDLE FILE Kennedy Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle) - Warding

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-5660K, KEN-031-5720K

14cm (5.1/2") THREE SQUARE CUT 2 NEEDLE FILE Kennedy Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle) - 3 Square

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS KEN-030-2080K

Fitted with ergonomically designed handles for a comfortable improved grip. Files manufactured from T12 CH-Moly alloy tool steel, hardened and tempered. Supplied in a woven wallet for easy storage. Manufactured to BS498:1990 and American Federal Standard GGG-F325B.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS KEN-030-2070K

Fitted with ergonomically designed handles for a comfortable improved grip. Files manufactured from T12 CH-Moly alloy tool steel, hardened and tempered. Supplied in a woven wallet for easy storage. Manufactured to BS498:1990 and American Federal Standard GGG-F325B.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง HANDTOOLS KEN-030-2060K

Fitted with ergonomically designed handles for a comfortable improved grip. Files manufactured from T12 CH-Moly alloy tool steel, hardened and tempered. Supplied in a woven wallet for easy storage. Manufactured to BS498:1990 and American Federal Standard GGG-F325B.

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-5000K

14cm (5.1/2") HAND CUT 0NEEDLE FILE Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-5200K

14cm (5.1/2") ROUND CUT 0 NEEDLE FILE Kennedy Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle) - Round

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-5300K

14cm (5.1/2") HALF ROUNDCUT 0 NEEDLE FILE Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle) - Half Round

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-5400K

14cm (5.1/2") SQUARE CUT0 NEEDLE FILE Kennedy Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle) - Square

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-5500K

14cm (5.1/2") THREE SQUARE CUT 0 NEEDLE FILE Kennedy Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle) - 3 Square

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-5600K

14cm (5.1/2") KNIFE CUT 0 NEEDLE FILE Kennedy Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle) - Knife

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-6000K

16cm (6.1/2") HAND CUT 0NEEDLE FILE Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-6200K

16cm (6.1/2") ROUND CUT 0 NEEDLE FILE Kennedy Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle) - Round

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-6300K

16cm (6.1/2") HALF ROUNDCUT 0 NEEDLE FILE Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle) - Half Round

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-6400K

16cm (6.1/2") SQUARE CUT0 NEEDLE FILE Kennedy Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle) - Square

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-6500K

16cm (6.1/2") THREE SQUARE CUT 0 NEEDLE FILE Kennedy Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle) - 3 Square

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-6600K

16cm (6.1/2") KNIFE CUT 0 NEEDLE FILE Kennedy Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle) - Knife

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-6700K

16cm (6.1/2") WARDING CUT 0 NEEDLE FILE Kennedy Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle) - Warding

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-5020K

14cm (5.1/2") HAND CUT 2NEEDLE FILE Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-5220K

14cm (5.1/2") ROUND CUT 2 NEEDLE FILE Kennedy Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle) - Round

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-5420K

14cm (5.1/2") SQUARE CUT2 NEEDLE FILE Kennedy Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle) - Square

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-5520K

14cm (5.1/2") THREE SQUARE CUT 2 NEEDLE FILE Kennedy Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle) - 3 Square

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-5560K

14cm (5.1/2") TAPER FLATCUT 2 NEEDLE FILE Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle) - Taper Flat

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-5620K

14cm (5.1/2") KNIFE CUT 2 NEEDLE FILE Kennedy Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle) - Knife

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-5720K

14cm (5.1/2") WARDING CUT 2 NEEDLE FILE Kennedy Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle) - Warding

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-5920K

14cm (5.1/2") CROSSING CUT 2 NEEDLE FILE Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle) - Crossing

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-5960K

14cm (5.1/2") BARRETTE CUT 2 NEEDLE FILE Kennedy Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle) - Barrette

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-6020K

16cm (6.1/2") HAND CUT 2NEEDLE FILE Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-6220K

16cm (6.1/2") ROUND CUT 2 NEEDLE FILE Kennedy Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle) - Round

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-6320K

16cm (6.1/2") HALF ROUNDCUT 2 NEEDLE FILE Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle) - Half Round

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-6420K

16cm (6.1/2") SQUARE CUT2 NEEDLE FILE Kennedy Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle) - Square

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-031-6560K

16cm (6.1/2") THREE SQUARE CUT 2 NEEDLE FILE Kennedy Precision Hand Files Needle Pattern (Round Handle) - 3 Square

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้