ด้ามตะไบ

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Suitable for traditionally tanged engineer's Files

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

A split file handle can cause a serious industrial accident.