ภาชนะจุ ตวงของเหลว

KENNEDY เครื่องมือช่าง

กรวยพลาสติก Heavy Duty Plastic Funnels มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางให้เลือกตั้งแต่ 160 - 350 มม.

KENNEDY เครื่องมือช่าง

ถ้วยตวงพลาสติก Liquid Measures มีขนาดความจุให้เลือกตั้งแต่ 1/4 - 5 ลิตร

KENNEDY เครื่องมือช่าง

ถ้วยตวงพลาสติก Heavy Duty Liquid Measures มีขนาดความจุให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 5 ลิตร

KENNEDY เครื่องมือช่าง

กรวยสเตนเลส Tinplated Industrial Quality Funnels มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางให้เลือก 150 และ 200 มม.

KENNEDY เครื่องมือช่าง

กรวยพลาสติก Plastic Funnels มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางให้เลือกตั้งแต่ 50 - 150 มม.

KENNEDY เครื่องมือช่าง

กรวยพลาสติก Industrial Quality Funnel ขนาด 250 x 180 มม.

WINTON

กาหยอดน้ำมันเครื่องไส้ทองเหลือง สายอ่อน มีให้เลือก 3 ขนาด

WINTON

กาหยอดน้ำมันเครื่องไส้ทองเหลือง สายแข็ง มีให้เลือก 3 ขนาด