ภาชนะจุ ตวงของเหลว

KENNEDY เครื่องมือช่าง

These items are for the collection of waste oil prior to disposal in accordance with your local authority regulations.

KENNEDY เครื่องมือช่าง

Manufactured from oil and chemical resistant polyethylene. With rigid applicator nozzles and sealing caps.

KENNEDY เครื่องมือช่าง

Enamel finish, heavy gauge, seamless metal bodied oil cans. With positive force feed brass pumps and valves. Supplied with both rigid metal and flexible nylon threaded spouts.

KENNEDY เครื่องมือช่าง

One piece moulded plastic bodies with positive force feed pumps, supplied with nylon push fit spouts.

KENNEDY เครื่องมือช่าง

Hand Sprayers Manufactured from polyethylene these robust trigger spray dispensers are suitable for many industrial applications, will dispense various chemicals, water based detergents, solvents and cleaning agents.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Kennedy Plastic Jerry Cans

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

With easy pour handles for extra stability, extended spout with chain retained end cap and hinged lid cap.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Contents: 50, 75, 100 and 125mm.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Manufactured from 16 swg steel. Suitable for storing petrol. Suitable for storing and transportation of diesel, paraffin and motor oil. With lever type safety sealing cap and integral carrying handle. Painted outside and phosphated internally.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Metal Spouts For Kennedy Jerry Can This additional accessory is designed for easy pouring and to help prevent spillages. Supplied with clip and screws.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-9010K, KEN-503-9020K, KEN-503-9030K

Suitable for transporting and storage of petroleum spirit and diesel. UN approved, conforms with S.I. 1982/630 Petroleum Spirit Plastic Container Regulations 1982. Colour coded: Black For diesel. Red For leaded fuel. Green For unleaded/lead-free fuel.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-9010K, KEN-503-9120K, KEN-503-9140K

Non-Approved Fuel Container Durable polyethylene containers. Diesel, petrol, chemical and oil resistant. Integral rigid dispensing spout.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-9200K

Manufactured from heavy gauge steel with an epoxy coated finish. Supplied with a flexible polythene vented pouring spout. Suitable for storage and transportation of petroleum spirit. Tested to DIN 7274, complies with UN Class 3.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-503-9230K, KEN-503-9240K, KEN-503-9250K

Manufactured from 16 swg steel. Suitable for storing petrol. Suitable for storing and transportation of diesel, paraffin and motor oil. With lever type safety sealing cap and integral carrying handle. Painted outside and phosphated internally.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กรวยพลาสติก Heavy Duty Plastic Funnels มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางให้เลือกตั้งแต่ 160 - 350 มม.

KENNEDY เครื่องมือช่าง

ถ้วยตวงพลาสติก Liquid Measures มีขนาดความจุให้เลือกตั้งแต่ 1/4 - 5 ลิตร

KENNEDY เครื่องมือช่าง

ถ้วยตวงพลาสติก Heavy Duty Liquid Measures มีขนาดความจุให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 5 ลิตร

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กรวยสเตนเลส Tinplated Industrial Quality Funnels มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางให้เลือก 150 และ 200 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กรวยพลาสติก Plastic Funnels มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางให้เลือกตั้งแต่ 55 - 150 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กรวยพลาสติก Industrial Quality Funnel ขนาด 250 x 180 มม.