กรรไกรอเนกประสงค์

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กรรไกรเอนกประสงค์ ด้ามหุ้มยาง

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ใช้ตัดและตกแต่งกิ่งไม้

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ใช้ตัดและตกแต่งกิ่งไม้

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Sheet Metal Nibbler

SENATOR : เครื่องมือช่าง

General Purpose Household Scissors

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Kitchen Scissors - Offset Handle

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Lead Lamp Plastic Cage Senator Lead Lamp Plastic Cage

MARVEL : เครื่องมือช่าง

กรรไกรอเนกประสงค์ ขนาด 205 มม. For Molding Small Copper Cable Hose Tree Branches Rope etc.

MARVEL : เครื่องมือช่าง

กรรไกรอเนกประสงค์ ขนาด 205 มม. For Molding Small Copper Cable Hose Tree Branches Rope etc.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กรรไกรปอกสายไฟ ขนาด 140 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กรรไกรปอกสายไฟ ขนาด 145 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กรรไกรปอกสายไฟ ขนาด 160 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กรรไกรอเนกประสงค์ ด้ามพลาสติก มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 180 - 305 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กรรไกรเอนกประสงค์ ด้ามพลาสติก 240 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กรรไกรอเนกประสงค์ สแตนเลส ขนาด 255 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กรรไกรอเนกประสงค์ ด้ามจับพลาสติก มีให้เลือกตั้งแต่ 155 - 215 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กรรไกรอเนกประสงค์ ด้ามจับพลาสติก มีให้เลือกตั้งแต่ 190 - 245 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กรรไกรอเนกประสงค์ ด้ามจับพลาสติก มีให้เลือก 2 ขนาด 140 และ 165 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กรรไกรอเนกประสงค์ ด้ามจับพลาสติก ขนาด 240 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กรรไกรเอนกประสงค์ ด้ามจับพลาสติก ขนาด 205 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กรรไกรอเนกประสงค์ สเตนเลส ด้ามจับพลาสติก มีขนาดให้เลือก 160 และ 180 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กรรไกรอเนกประสงค์ ด้ามพลาสติกน้ำหนักเบา ขนาด 125 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กรรไกรเอนกประสงค์ ตัดขอบหยัก ขนาด 180 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

กรรไกรอเนกประสงค์ สแตนเลส มีขนาดให้เลือก 150 และ 180 มม.