กรรไกรตัดแผ่นสังกะสี แผ่นเหล็ก แผ่นอลูมิเนียม

IRWIN GILBOW : เครื่องมือช่าง

" Gilbow " กรรไกรตัดแผ่นโลหะมีสปริง Spring-Divided (TG245S) ตัดได้ทั้งแนวตรงแนวโค้ง เหมาะกับการตัดแผ่นโลหะ สปริง ช่วยให้ปากอ้าอัตโนมัติเมื่อตัดเสร็จแล้ว ใช้งานได้ง่าย ช่วยให้ทำงานได้เร็ว

IRWIN GILBOW : เครื่องมือช่าง

" Gilbow " กรรไกรตัดแผ่นโลหะ ปากตรง General Purpose (TG245) เหมาะกับการตัดแผ่นโลหะทั่วไป

IRWIN GILBOW : เครื่องมือช่าง

" Gilbow " กรรไกรตัดแผ่นโลหะ ขนาดเล็ก Jewellers' Snip (TG56, TG056) ใบมีดสั้นและมีน้ำหนักเบา เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ งานทำโมเดล และ งานขนาดเล็กที่ต้องใช้ความละเอียดสูง

IRWIN GILBOW : เครื่องมือช่าง

" Gilbow " กรรไกรตัดแผ่นโลหะ สำหรับงานหนัก Heavy-Duty (TG67, TG69) สามารถใช้ตัดแนวโค้งได้ TG67 ใช้กับมือซ้ายตัดขวาตามเข็มนาฬิกา TG69 ใช้กับมือขวาตดซ้ายทวนเข็มนาฬิกา

IRWIN GILBOW : เครื่องมือช่าง

" Gilbow " กรรไกรตัดแผ่นโลหะสำหรับงานทั่วไป edium-Duty (TG950) ออกแบบมาสำหรับการตัดแนวตรงเท่านั้น

ROBIN TOOLS : เครื่องมือช่าง

กรรไกรโค้ง รับรูปรอนลูกฟูกสังกะสี สำหรับตัดสังกะสีมุงหลังคา เหล็กแผ่น

MARVEL : เครื่องมือช่าง

กรรไกรตัดโลหะ ขนาด 195 มม. For Aluminium Sheet, Molding, Small Copper Cable, Hose

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

กรรไกรตัดโลหะ ตัดซ้าย ด้ามหุ้มยาง ขนาด 250 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

กรรไกรตัดโลหะ ตัดตรง ด้ามหุ้มยาง ขนาด 250 มม.

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

กรรไกรตัดโลหะ ตัดขวา ด้ามหุ้มยาง ขนาด 250 มม.

ECLIPSE

เหมาะสำหรับตัดวัสดุแผ่นอย่างทองแดง เงิน ทอง คมตัดแม่นยำใช้ทนนาน ขนาด 180 มม. Jewellers' Snips

ECLIPSE

กรรไกรตัดเหล็กแผ่น แบบมีสปริง คมตัดแม่นยำใช้ทนนาน มีขนาด 200 - 355 มม. General Purpose Snips with Spring

ECLIPSE

กรรไกรตัดเหล็กแผ่น คมตัดแม่นยำใช้ทนนาน มีขนาด 200 - 355 มม. General Purpose Snips

KENNEDY

กรรไกรตัดแผ่นเหล็ก ด้ามหุ้มยาง ขนาด 270 มม.

KENNEDY

กรรไกรตัดแผ่นเหล็ก ด้ามหุ้มยาง ขนาด 250 มม.

KENNEDY

กรรไกรตัดแผ่นเหล็ก ด้ามหุ้มยาง ขนาด 270 มม.

KENNEDY

กรรไกรตัดแผ่นเหล็ก (ซ้าย) ด้ามหุ้มยาง ขนาด 280 มม.

KENNEDY

กรรไกรตัดแผ่นเหล็ก (ขวา) ด้ามหุ้มยาง มีขนาดให้เลือก 280 และ 360 มม.

KENNEDY

KEN-591-1950K กรรไกรตัดแผ่นเหล็ก ด้ามหุ้มยาง ขนาด 250 มม.

KENNEDY

กรรไกรตัดแผ่นเหล็ก ด้ามหุ้มยาง มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 200 - 360 มม.

STANLEY

กรรไกรตัดเหล็กอเนกประสงค์ ด้ามจับไวนิล ขนาด 12 นิ้ว

STANLEY

กรรไกรตัดเหล็กอเนกประสงค์ ด้ามจับไวนิล ขนาด 10 นิ้ว

STANLEY

กรรไกรตัดเหล็กตัดซ้าย ด้ามหุ้มยาง ขนาด 10 นิ้ว

STANLEY

กรรไกรตัดเหล็กตัดตรง ด้ามหุ้มยาง ขนาด 10 นิ้ว

STANLEY

กรรไกรตัดเหล็กตัดขวา ด้ามหุ้มยาง ขนาด 10 นิ้ว

STANLEY

กรรไกรตัดเหล็ก มีขนาดให้เลือ 10 นิ้ว และ 12 นิ้ว

WINTON : เครื่องมือช่าง

กรรไกรตัดเหล็กแผ่นตัดตรง ขนาด 10 นิ้ว

WINTON : เครื่องมือช่าง

กรรไกรตัดเหล็กแผ่นตัดซ้าย ขนาด 10 นิ้ว

WINTON

กรรไกรตัดเหล็กแผ่นตัดขวา ขนาด 10 นิ้ว

WINTON

กรรไกรตัดสังกะสี แบบสปริงหลบใน มีให้เลือก 4 ขนาด