คีมยิงริเวท

New

INGCO : เครื่องมือช่าง

คีมย้ำรีเวทอลูมิเนียม ใช้กับลูกรีเวท ขนาด 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 มม. สินค้าประเทศจีน

MARATHON : คีมยิงริเวท

คีมย้ำรีเวท ขนาด 10.5 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

คีมยิงรีเวท ด้ามหุ้มยางยางกันลื่น

KENNEDY

คีมย้ำรีเวทน็อตแบบโยก ด้ามหุ้มยาง

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

คีมยิงรีเวทแบบโยก ด้ามหุ้มยาง

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

คีมยิงรีเวท ด้ามหุ้มยาง ขนาด 260 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

คีมย้ำรีเวท รุ่นกระแทก

STANLEY : เครื่องมือช่าง

คีมยิงรีเวท รุ่นหัวปรับหมุนได้ หัว 4 ขนาด

STANLEY : เครื่องมือช่าง

คีมยิงรีเวท รุ่นมาตรฐาน หัว 3 ขนาด

STANLEY : เครื่องมือช่าง

คีมยิงรีเวท รุ่นมาตรฐาน หัว 4 ขนาด

WINTON

คีมย้ำรีเวทส์ ด้ามหุ้มยาง

WINTON

คีมย้ำรีเวทส์ รุ่นกระแทก