คีมยิงริเวท

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

คีมยิงรีเวท ด้ามหุ้มยางยางกันลื่น

KENNEDY

คีมย้ำรีเวทน็อตแบบโยก ด้ามหุ้มยาง

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

คีมยิงรีเวทแบบโยก ด้ามหุ้มยาง ขนาด 530 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

คีมยิงรีเวท ด้ามหุ้มยาง ขนาด 260 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

คีมย้ำรีเวท รุ่นกระแทก

STANLEY : เครื่องมือช่าง

คีมยิงรีเวท รุ่นหัวปรับหมุนได้ หัว 4 ขนาด

STANLEY : เครื่องมือช่าง

คีมยิงรีเวท รุ่นมาตรฐาน หัว 3 ขนาด

STANLEY : เครื่องมือช่าง

คีมยิงรีเวท รุ่นมาตรฐาน หัว 4 ขนาด

WINTON

คีมย้ำรีเวทส์ ด้ามหุ้มยาง

WINTON

คีมย้ำรีเวทส์ รุ่นกระแทก