สว่านมือ

STANLEY

สว่านมือ ปรับดอกสว่านแบบตั้งศูนย์กลางได้เองขนาด 1/4 และ 5/6 นิ้ว