ประแจดึง บล็อกถอดล้อ

UNIOR : เครื่องมือช่าง 210/2

ประแจบล็อกถอดล้อตัวแอล รุ่น 210/2

UNIOR : เครื่องมือช่าง 210G

ประแจบล็อกข้อเสือถอดล้อ รุ่น 210G

UNIOR : เครื่องมือช่าง 212/2

ประแจบล็อกถอดล้อรถบรรทุก รุ่น 212/2

UNIOR : เครื่องมือช่าง 213/6

ประแจบล็อกถอดล้อ 4 แฉก รุ่น 213/6