ประแจดึง บล็อกถอดล้อ

WINTON

บล็อกถอดล้อสี่แฉก ชุบโครเมี่ยม

WINTON

บล็อกถอดล้อตัว L มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 14 - 24 มม.

WINTON

บล็อกถอดล้อสี่แฉก รุ่นงานหนัก

WINTON

บล็อกถอดล้อ 2 ข้าง พร้อมด้าม มีให้เลือก 7 ขนาด

WINTON

บล็อกถอดล้อสี่แฉก รุ่นงานหนัก (รุ่นหัวต่อบล็อก 1/2")