เครื่องมือมัณฑนากร

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

เครื่องขูดสี Scraper ใช้สำหรับขูดสี กาว สีโป๊ว หรือสิ่งสกปรกต่างๆ

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

เกรียงโป้วสี ด้ามไม้ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1 - 4 นิ้ว

KENNEDY

ประกอบด้วย แปรงทาสี ถังพลาสติก กรรไกร และอื่นๆ 20 รายการ

KENNEDY

ประกอบด้วย แปรงทาสี ลูกกลิ้งทาสี ถังพลาสติก เกรียง และอื่นๆ 61 รายการ

KENNEDY

แปรงทาสี ขนาด 120 มม.

KENNEDY

ชุดแปรงทาสี มีชุดให้เลือก 5 ชิ้น 6 ชิ้น และ 11 ชิ้น

KENNEDY

แปรงทาสี มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 13 - 100 มม.

KENNEDY

ชุดแปรงทาสี 14 ชิ้น

KENNEDY

แปรงทาสี มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 13 - 100 มม.

KENNEDY

เกรียง ด้ามไม้ ขนาด 90 x 25 มม.

KENNEDY

เกรียง ด้ามไม้ ขนาด 100 x 25 มม.

KENNEDY

เกรียง ด้ามไม้ ขนาด 100 x 25 มม.

KENNEDY

เกียง ด้ามไม้ ขนาด 180 มม.

KENNEDY

เกียง สามารถถอดเปลี่ยนใบมีดได้ ขนาด 170 มม.

KENNEDY

เกรียง ด้ามไม้ ขนาด 115 x 38 มม.

KENNEDY

เกรียงโป้วสี ด้ามไม้ มีขนาดให้เลือก 125 x 50 และ 150 x 75 มม.

KENNEDY

เกรียงโป้วสี ด้ามไม้ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 125 x 25 - 150 x 100 มม.

KENNEDY

แปรงทาสี มีให้เลือกหัวแบนและกลม ขนาดตั้งแต่ 6 - 24 มม.

KENNEDY

แปรงทาสี มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 25 - 50 มม.

KENNEDY

โครงก้าน สำหรับลูกกลิ้งหน้ากว้าง 4 นิ้ว

KENNEDY

โครงก้าน สำหรับลูกกลิ้งหน้ากว้าง 4 นิ้ว เหมาะสำหรับสีน้ำ

KENNEDY

ชุดลูกกลิ้ง ขนาด 100 มม. พร้อมถาด

KENNEDY

ชุดลูกกลิ้ง ขนาด 100 มม. พร้อมถาด

KENNEDY

เกรียงโป้วสี ขนาด 115 x 38 มม.

KENNEDY

ด้ามต่อลูกกลิ้งทาสี ปรับความยาวได้ 1.2 - 2.4 มม.

KENNEDY

โครงก้าน สำหรับลูกกลิ้งหน้ากว้าง 12 นิ้ว

KENNEDY

โครงก้าน สำหรับลูกกลิ้งหน้ากว้าง 9 นิ้ว

KENNEDY

อะไหล่ลูกกลิ้ง มีให้เลือกแบบเดี่ยวและชุด ขนาด 100 มม.

KENNEDY

อะไหล่ลูกกลิ้ง มีให้เลือกแบบเดี่ยวและชุด ขนาด 100 มม.

KENNEDY

อะไหล่ลูกกลิ้ง ขนาด 230 มม.

KENNEDY

อะไหล่ลูกกลิ้ง ขนาด 230 มม.

KENNEDY

อะไหล่ลูกกลิ้ง ขนาด 230 มม.

KENNEDY

เกรียงโป้วสี มีให้เลือกทั้ง Aluminium-Bronze และ Beryllium Copper ขนาด 95 มม. Spark-Resistant Safety Scraper

KENNEDY

อะไหล่ลูกกลิ้ง ขนาด 230 มม.

KENNEDY

แปรงทาสี มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 13 - 100 มม.

KENNEDY

ชุดลูกกลิ้ง ขนาด 100 มม. พร้อมถาด

KENNEDY

ชุดลูกกลิ้ง ขนาด 300 มม. พร้อมถาด

KENNEDY

แปรงทาสี ขนาด 300 มม.

KENNEDY

แปรงทาสี ขนาด 300 มม.

KENNEDY

ชุดแปรงทาสี มีให้เลือก ชุด 6 ชิ้น และ 14 ชิ้น