ด้ามบล็อก

KOCHE

บล็อกตัวที ตัวลูกบล็อกยาว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 6-19 มม. แข็งแรงทนทาน

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

The hinged link allows operation at varied angles to aid access in restricted areas. Knurled grip.

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ด้ามต่อแหวนเดี่ยวสำหรับ 178/2 รุ่น 178.1/2

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ด้ามบล็อกขนาด 1/4" (Swivel Handle)

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ด้ามบล็อก 190.2/1

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ด้ามบล็อกขนาด 190.2/1BI

SENATOR : เครื่องมือช่าง SEN-503-9000K

Telescopic Wheel Wrench

KENNEDY เครื่องมือช่าง

ด้ามบล็อกทรงไขควง SQ.DR.1/4

TEKIRO

บล็อกตัวทีความยาว 200 x 300 มม. มีขนาดตั้งแต่ 8 - 14 มม.

KOCHE

ไขควงหัวบล็อก ขนาด 1/4 นิ้ว

KOCHE

ด้ามบล็อกตัวแอลห่อตัวบล็อก 1/2 นิ้ว มีให้เลือกขนาด 12 และ 18 นิ้ว

KOCHE

ด้ามบล็อก แข็งแรงทนทาน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 x 15 - 3/8 x 10 นิ้ว

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ด้ามขันชุบเงา ด้ามลายกันลื่น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 3/8 นิ้ว

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ด้ามขันชุบเงา มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 3/8 นิ้ว

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ด้ามขันชุบเงา ด้ามลายกันลื่น ขนาด 3/4 นิ้ว

STANLEY : เครื่องมือช่าง 89-306, 89-307, 89-308

ด้ามต่อชุบเงา สแควร์ไดรฟ์ ขนาด 3/4 นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง Insulated Tools & Accessories

ด้ามบล็อกหุ้มฉนวนกันไฟฟ้า มีให้เลือก 2 ขนาด 125, 250 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-534-7420K

ด้ามบล็อกตัวทีหุ้มฉนวนกันไฟฟ้า

YAMOTO

ด้ามบล็อก สแควร์ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว มีให้เลือก 2 ขนาด

YAMOTO

ด้ามบล็อกแบบไขควงขนาด 150 มม. สแควร์ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว

YAMOTO

ด้ามบล็อกขนาด 225 มม. ตัวด้ามเป็นเหล็ก สแควร์ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามบล็อกชนิดปากงอ (OFFSET) วัสดุโครมวานาเดียม ความยาว 300 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามบล็อกชนิดปากงอ (OFFSET) วัสดุโครมวานาเดียม ความยาว 200 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามบล็อกชนิดด้ามเหล็ก ความยาว 300 มม.

KENNEDY

ด้ามบล็อกชนิดด้ามเหล็กรองรับงานหนัก ความยาว 600 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามบล็อกชนิดด้ามเหล็ก ความยาว 450 มม.

KENNEDY

อะไหล่หัวด้ามบล็อก KENNEDY รุ่น KEN5826545K / 55K

KENNEDY

ด้ามบล็อกชนิดด้ามเหล็กรองรับงานหนัก ความยาว 450 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามบล็อกชนิดด้ามเหล็ก ความยาว 375 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามบล็อกขนาด 225 มม. สแควร์ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามบล็อกแบบไขควงขนาด 210 มม. สแควร์ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามบล็อกรุ่นงานหนักขนาด 225 มม. สแควร์ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามบล็อกขนาด 225 มม. ตัวด้ามเป็นเหล็ก สแควร์ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามบล็อกทรงไขควง SQ.DR.1/4

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามบล็อกขนาด 150 มม. สแควร์ไดรฟ์ 1/4 นิ้ว