ด้ามบล็อก

KENNEDY เครื่องมือช่าง

ด้ามบล็อกทรงไขควง SQ.DR.1/4

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

The hinged link allows operation at varied angles to aid access in restricted areas. Knurled grip.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Ratchet Handle Disc type adjustment with knurled grip and spring loaded ball bearing socket retainer.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

Kennedy Professional Aluminium-Bronze Spark-Resistant Safety Tools: Square Drive Swivel Handle, 1/2”

SENATOR : เครื่องมือช่าง

Telescopic Wheel Wrench

SATA : ประแจแอล / ประแจหกเหลี่ยม

ด้ามข้องอ SQ.DR.3/4" มาตรฐาน ANSI B107.10M DIN 3122

SATA : เครื่องมือช่าง

ด้ามบล็อก SQ.DR.1/2" มาตรฐาน ANSI B107.10M DIN 3122

SATA : เครื่องมือช่าง

ด้ามบล็อก SQ.DR.1/2"-3/4" มาตรฐาน ANSI B107.10M DIN 3122

SATA : เครื่องมือช่าง

ไขควงข้อต่อ SQ.DR.1/4" มาตรฐาน ANSI B107.10M DIN 3122

SATA : เครื่องมือช่าง

ด้ามบล็อก SQ.DR.1/4"-3/8" มาตรฐาน ANSI B107.10M DIN 3122

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ด้ามต่อแหวนเดี่ยวสำหรับ 178/2 รุ่น 178.1/2

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ด้ามบล็อกขนาด 1/4" (Swivel Handle)

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ด้ามบล็อก 190.2/1

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ด้ามบล็อกขนาด 190.2/1BI

ASAHI TOOLS เครื่องมือช่าง

ด้ามบล็อก ASAHI ขนาด SQ.DR. 1/2" ความยาว 10"

FORCE

8145 ด้ามหมุน 1/4" FORCE. 1/4" SPINNER 150MM. รายละเอียดสินค้า ด้ามหมุน

FORCE

8042100 1/4" EXTENSION 100MML ด้ามต่อ 1/4" ยาว 4 นิ้ว.

FORCE

8042150 1/4" EXTENSION 150MML ด้ามต่อ 1/4" ยาว 6 นิ้ว

FORCE

8042250 - 1/4" EXTENSION UNI HANDLE 500MM ด้ามต่อ 1/4" ยาว 10 นิ้ว

FORCE

8144 ด้ามหมุนดอกไขควง 1/4"(หัวแม่เหล็ก) FORCE. 1/4" MAG BIT HOLDER SPINNER. รายละเอียดสินค้า ด้ามหมุนสำหรับดอกไขควง

FORCE

8113 ด้ามหมุนคออ่อน 1/4" 1/4" SPINNER 150MM รายละเอียดสินค้า ด้ามหมุนชนิดคออ่อน

FORCE

8042400U 1/4" EXTENSION UNI. HANDLE 400MML รายละเอียดสินค้า ด้ามขันตัวที คออ่อน

FORCE

8042500U 1/4" EXTENSION UNI HANDLE 500MM รายละเอียดสินค้า ด้ามขันตัวที คออ่อน

FORCE

8193T ด้ามขันตัวที 3/8" รายละเอียดสินค้า ด้ามขันตัวที

FORCE

8043075 3/8" EXTENSION 75MML รายละเอียดสินค้า ด้ามต่อ ยาว 3 นิ้ว

FORCE

8043150 3/8" EXTENSION 150MML รายละเอียดสินค้า ด้ามต่อ ยาว 6 นิ้ว

FORCE

8043250 3/8" EXTENSION 250MML รายละเอียดสินค้า ด้ามต่อยาว 10 นิ้ว

FORCE

8043320U 3/8" EXTENSION UNI. HANDLE 320MML รายละเอียดสินค้า ด้ามขันตัวที คออ่อน

FORCE

8043600U 3/8" EXTENSION UNI. HANDLE 600M รายละเอียดสินค้า ด้ามขันตัวที คออ่อน

FORCE

8014250 1/2" SWIVEL HANDLE 250MML 10" FORCE

FORCE

8012140 1/4" SWIVEL HANDLE 140MML 5.5" ด้ามขัน มือจับลายกันลื่น

FORCE

ด้ามบล็อกยาว 1/2" 380 MML 15" (8014380) FORCE

FORCE

1/2" 430 MML 17" (8014430) FORCE

FORCE

8194T ด้ามขันตัวที 1/2" FORCE. 1/2" SPEED T HANDLE

FORCE

8044075 1/2" EXTENSION 75MML 3"

FORCE

ข้อต่อบล็อก DR.Extention 1/2"ยาว 10" (8044250) FORCE 8044250 1/2" EXTENSION 250MML 10"

FORCE

FORCE 1/2" Socket extension T-handle with joint - 500mm.

FORCE

8156330 ด้ามขันรูปตัวแอล 3/4" FORCE รายละเอียดย่อ : ด้ามขันชุบเงาขนาด 3/4" ยี่ห้อ FORCE ยาว 330 มิลลิเมตร 3/4" L HANDLE 330MML

FORCE

8016475 ด้ามขัน มือจับลายกันลื่น 3/4" FORCE รายละเอียดย่อ : ด้ามขัน มือจับลายกันลื่น 3/4" ยี่ห้อ FORCE 3/4"DR.SWIVEL HANDLE 475 MML 19"

FORCE

8156450 ด้ามขันรูปตัวแอล 3/4" FORCE 8156450 3/4" L HANDLE 450MML