ด้ามฟรี

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีธรรมดา 36 ฟัน ขนาด 1/2"

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีกดปุ่ม 75 ฟัน ขนาด 1/2"

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีหัวกลม 36 ฟัน ขนาด 1/2"

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรี ขนาด 3/4"

KOCHE

ด้ามฟรีแบบหัวกด ขนาด 3/4 นิ้ว

KOCHE

ด้ามฟรีแบบหัวกด มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 3/8 นิ้ว

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีหัวกลม ด้ามลายกันลื่น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 3/8 นิ้ว

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีหัวมนชนิดปลกเร็ว ขัดเงาชุบโครเมี่ยม ฟัน 45 ซี่ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 3/8 นิ้ว

STANLEY

ด้ามฟรีหัวกลมชนิดปลกเร็ว ด้ามหุ้มยางกันลื่น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 3/8 นิ้ว

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรี ด้ามลายกันลื่น ขนาด 3/4 นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง KEN-534-7400K

ด้ามขันบล็อกหุ้มฉนวนกันไฟฟ้า

YAMOTO

ด้ามฟรีปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ 72 ฟัน มือจับหุ้มยาง

YAMOTO

ด้ามฟรีปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ 72 ฟัน มือจับหุ้มยาง

SENATOR

Chrome vanadium. Rubber grip, 40 tooth ratchet. With thumb lever for reversing without having to remove the socket or accessory. With quick release. A high quality wrench for the professional user

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีชนิดปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ 40 ฟัน ความยาว 740 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีชนิดด้ามเหล็ก มือจับหุ้มยาง 36 ฟัน ความยาว 480 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีชนิดด้ามเหล็ก 50 ฟัน ความยาว 500 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ 24 ฟัน ด้ามเหล็ก เพื่องานระดับมืออาชีพ ความยาว 500 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีชนิดด้ามเหล็กขัดเงา ความยาว 250 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีชนิดหมุนทางเดียว ความยาว 270 มม. มือจับหุ้มยาง

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ 72 ฟัน มือจับหุ้มยาง

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีชนิดด้ามเหล็กปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ 12 ฟัน ความยาว 250 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีรุ่นมาตรฐานชนิดด้ามเหล็กขัดเงา ความยาว 245 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีขันบล็อกหัวปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ คอพับรับการใช้งานได้ยืดหยุ่น ชนิดด้ามเหล็ก มีให้เลือก 2 รุ่น

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีขนาด 180 มม. ตัวด้ามเป็นเหล็ก สแควร์ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว มี 2 รุ่น

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีปรับหมุนซ้าย-ขวา ขนาด 200 มม. ตัวด้ามหุ้มยาง สแควร์ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีปรับหมุนซ้าย-ขวา ตัวด้ามเป็นเหล็ก สแควร์ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีขนาด 200 มม. ตัวด้ามหุ้มยาง สแควร์ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีขนาด 200 มม. ตัวด้ามเป็นเหล็ก สแควร์ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีปรับหมุนซ้าย-ขวา ตัวด้ามเป็นเหล็ก สแควร์ไดรฟ์ 1/4 นิ้ว มี 2 รุ่น

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีปรับหมุนซ้าย-ขวา ตัวด้ามเป็นเหล็ก สแควร์ไดรฟ์ 1/4 นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีปรับหมุนซ้าย-ขวา ตัวด้ามเป็นเหล็ก สแควร์ไดรฟ์ 1/4 นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีปรับหมุนซ้าย-ขวาชนิดหุ้มยางจับถนัดมือ สแควร์ไดรฟ์ 1/4 นิ้ว