ด้ามฟรี

SATA : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีหัวกลม SQ.DR.1/2"-3/4" มาตรฐาน ANSI B107.10M DIN 3122

SATA : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีหัวกลม SQ.DR.1/2" มาตรฐาน ANSI B107.10M DIN 3122

SATA : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีหัวงอ SQ.DR.3/8" มาตรฐาน ANSI B107.10M DIN 3122

SATA : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีหัวไข่ SQ.DR.1/4"-3/8" มาตรฐาน ANSI B107.10M DIN 3122

SATA : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีหัวกลม SQ.DR.1/4"-3/8" มาตรฐาน ANSI B107.10M DIN 3122

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีธรรมดา 36 ฟัน ขนาด 1/2"

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีกดปุ่ม 75 ฟัน ขนาด 1/2"

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีหัวกลม 36 ฟัน ขนาด 1/2"

UNIOR : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรี ขนาด 3/4"

ASAHI TOOLS เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรี ASAHI ขนาด SQ.DR. 1/2" ความยาว 10"

FORCE

80224 1/4" RATCHET HANDLE รายละเอียดสินค้า ด้ามฟรีหัวมนชนิดปลดเร็ว ด้ามลายกันลื่น ฟัน 24 ซี่

FORCE

802211 ด้ามฟรีหัวกลม 1/4 ขัดเงา 24T รายละเอียดสินค้า ด้ามฟรีหัวมนชนิดปลดเร็ว ด้ามลายกันลื่น ฟัน 24 ซี่

FORCE

802222 ด้ามฟรีหัวกลม1/4" ด้ามหุ้มยาง 72T รายละเอียดสินค้า ด้ามฟรีหัวกลม ด้ามหุ้มยางกันลื่น ฟัน 72 ซี่

FORCE

80234 3/8" RATCHET HANDLE รายละเอียดสินค้า ด้ามฟรีหัวมนชนิดปลดเร็ว ด้ามลายกันลื่น ฟัน 24 ซี่

FORCE

802311 ด้ามฟรีหัวมน 3/8"ขัดเงา 24T รายละเอียดสินค้า ด้ามฟรีหัวมนชนิดปลดเร็ว ขัดเงาชุบโครเมี่ยม ฟัน 24 ซี่

FORCE

802322 ด้ามฟรีหัวกลม3/8" ด้ามหุ้มยาง 72T รายละเอียดสินค้า ด้ามฟรีหัวกลม ด้ามหุ้มยางกันลื่น ฟัน 27 ซี่

FORCE

ด้ามฟรีหัวไข่ 1/2" Ratchet handle (80244) FORCE รายละเอียดสินค้า ด้ามฟรีหัวมนชนิดปลดเร็ว ด้ามลายกันลื่น ฟัน 24 ซี่

FORCE

802411 ด้ามฟรีหัวมน 1/2"ขัดเงา 24T FORCE

FORCE

802422 ด้ามฟรีหัวกลม1/2" ด้ามหุ้มยาง 72T FORCE

FORCE

8026500 3/4" DR. RATCHET HANDLE ด้ามฟรีหัวมนชนิดปลดเร็ว ยี่ห้อ "Force" ด้ามลายกันลื่น ฟัน 24 ซี่

FORCE

8028650 1" ratchet t handle 650mml อุปกรณ์เสริมสำหรับด้ามฟรีขนาด 1 นิ้ว

FIXMAN : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีหัวมน ด้ามหุ้มยางกันลื่น ฟัน 75 ซี่ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/4 - 1/2 นิ้ว

KOCHE

ด้ามฟรีแบบหัวกด ขนาด 3/4 นิ้ว

KOCHE

ด้ามฟรีแบบหัวกด มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 3/8 นิ้ว

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีหัวกลม ด้ามลายกันลื่น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 3/8 นิ้ว

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีหัวมนชนิดปลกเร็ว ขัดเงาชุบโครเมี่ยม ฟัน 45 ซี่ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 3/8 นิ้ว

STANLEY

ด้ามฟรีหัวกลมชนิดปลกเร็ว ด้ามหุ้มยางกันลื่น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 1/2 - 3/8 นิ้ว

STANLEY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรี ด้ามลายกันลื่น ขนาด 3/4 นิ้ว

WINTON

ด้ามฟรี ขนาด 1/2 x 10 นิ้ว

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามขันบล็อกหุ้มฉนวนกันไฟฟ้า

YAMOTO

ด้ามฟรีปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ 72 ฟัน มือจับหุ้มยาง

YAMOTO

ด้ามฟรีปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ 72 ฟัน มือจับหุ้มยาง

SENATOR

Chrome vanadium. Rubber grip, 40 tooth ratchet. With thumb lever for reversing without having to remove the socket or accessory. With quick release. A high quality wrench for the professional user

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีชนิดปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ 40 ฟัน ความยาว 740 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีชนิดด้ามเหล็ก มือจับหุ้มยาง 36 ฟัน ความยาว 480 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีชนิดด้ามเหล็ก 50 ฟัน ความยาว 500 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ 24 ฟัน ด้ามเหล็ก เพื่องานระดับมืออาชีพ ความยาว 500 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีชนิดด้ามเหล็กขัดเงา ความยาว 250 มม.

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีชนิดหมุนทางเดียว ความยาว 270 มม. มือจับหุ้มยาง

KENNEDY : เครื่องมือช่าง

ด้ามฟรีปรับหมุนซ้าย-ขวาได้ 72 ฟัน มือจับหุ้มยาง